Roztroušená skleróza je chybou v komunikaci, tvrdí nejnovější studie

Roztroušená skleróza je chybou v komunikaci, tvrdí nejnovější studie

V nedávném článku jsme představili převratné zjištění, že za vznik roztroušené sklerózy nejspíše může virus Epsteina-Barrové, který má v sobě prakticky každý. Roztroušená skleróza je ovšem velmi vzácné onemocnění, proto k jejímu rozvoji je zřejmě třeba i dalších faktorů. Nejnovější studie mezinárodního týmu vědců si dala za úkol zjistit, jaké vlivy ke vzniku nemoci přispívají.

Jako vejce vejci

Nespočet studií ukazuje na řadu faktorů, které mohou vést k rozvoji roztroušené sklerózy. Mezi ty nejcitovanější patří například virová infekce nebo kouření. Roztroušená skleróza se zdá ovšem být i částečně dědičná, kvůli zvýšenému riziku onemocnění u příbuzných pacientů. Proto se týmy z univerzit v Curychu a v Mnichově rozhodly prozkoumat dědičnou genetickou informaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Vědci pro svou studii proto využili naprosto unikátního modelu, a to sourozenců vzniklých z jednoho vajíčka.

Jednovaječná dvojčata přináší mnoho výhod pro studium dědičných chorob – jsou to geneticky identičtí jedinci. Kdyby studovaná nemoc tedy byla způsobena pouze vrozenými faktory, u obou jednovaječných dvojčat se musí během života vyskytnout. Tak tomu ale není v případě roztroušené sklerózy, vědci tedy do studie použili 61 párů dvojčat, kdy jedno z nich trpí nemocí a druhé je zdravé. Otázkou pro výzkumníky pak bylo, v čem se tito dva jedinci vždy liší.

Nejmodernější technologie v rukou vědců

Ve studii se vědci zaměřili na imunitní systém a jeho změny, protože právě útok imunitních buněk na centrální nervovou soustavu člověka je principem roztroušené sklerózy. Protože je lidská imunita velmi komplexní systém, výzkumníci použili ty nejmodernější přístupy, které jím dovolily se podívat na každou buňku z mnoha úhlů pohledu. Využili tak metod, které dokáží přesně identifikovat jednotlivé proteiny v buňce, nebo použili sekvenaci RNA v každé buňce, ukazující jaké geny jsou v ní zrovna aktivní.

„Použili jsme kombinaci hmotnostní cytometrie a nejnovějších genetických metod, které jsme spojili se strojovým učením. To nám pomůže nejenom identifikovat samotné proteiny, které se nějak liší mezi dvojčaty, ale také popsat všechny geny, které jsou v daných buňkách zapnuté,“ říká Florian Ingelfinger, autor studie.

Komunikace je důležitá, a to ve všech vztazích

Autoři studie se zaměřili jak na buňky přirozené imunity, tak na T-lymfocyty, neboť oba typy imunitních buněk se podílejí na rozvoji nemoci. „Překvapivě, největší rozdíly mezi dvojčaty jsme našli u receptorů pro cytokiny, tedy ve způsobu, jak spolu imunitní buňky komunikují. Spletitá síť mnoha cytokinů je takovým jazykem imunitního systému,“ vysvětluje Ingelfinger. Nejvýraznější rozdíl pak vědci objevili ve schopnosti T-lymfocytů reagovat na cytokin interleukin 2, kdy imunitní buňky nemocných dvojčat na tuto molekulu odpovídají mnohem bouřlivěji.

„Díky naší práci jsme schopni zjistit, z jaké části je rozvoj roztroušené sklerózy ovlivněn genetickým základem pacienta a z jaké části vnějšími vlivy. To je nesmírně důležité pro to, abychom pochopili příčinu vzniku tohoto onemocnění,“ tvrdí vedoucí curyšského týmu Burkhard Becher. Nejnovější zjištění by tedy mohly přinést naději pacientům s roztroušenou sklerózou, protože nalezení nových bodů stěžejních v rozvoji tohoto onemocnění může vést k vývoji cílené a účinnější terapie.

Nejnovější studie: Ingelfinger, F., Gerdes, L.A., Kavaka, V. et al. Twin study reveals non-heritable immune perturbations in multiple sclerosis. Nature (2022).
Zdroj: ScienceDaily
Úvodní obrázek: ZEISS Microscopy, Wikimedia Commons