Rusko oznámilo záměr dosáhnout klimatické neutrality, přidalo se tak k ostatním zemím s klimatickými cíli

Rusko oznámilo záměr dosáhnout klimatické neutrality, přidalo se tak k ostatním zemím s klimatickými cíli

Ruská federace, jejíž značná část ekonomiky je založena na těžbě a zpracování fosilních paliv, snižování emisí skleníkových plynů v blízké budoucnosti dosud neplánovala. Naopak, v ruských plánech bylo těžbu a spalování emisí nadále rozšiřovat. Prezident Vladimir Putin byl také donedávna znám svým skepticismem k člověkem způsobené změně klimatu.

Podle studií je však Rusko také jednou z nejvíce zranitelných zemí, co se dopadů změny klimatu týče. Tání permafrostu způsobuje v zemi sesuvy půdy, záplavy a poškození statiky celých měst. Ohrožení také způsobuje vyšší četnost lesních požárů a zaplavení pobřežních oblastí. Mnohé z negativních dopadů změny klimatu se přitom v Rusku projevují i v současnosti.

V posledních dvou letech tak Ruská federace postupně přepracovává své plány týkající se emisí skleníkových plynů a zvyšuje své ambice. V červnu tohoto roku Vladimir Putin oznámil cíl, že tato země, která je nyní 4. největším emitentem skleníkových plynů na světě, bude do roku 2050 vypouštět méně skleníkových plynů než Evropská unie. Na to nyní navázal cílem dosažení klimatické neutrality, tedy ukončení přidávání skleníkových plynů do atmosféry, do roku 2060.

Naše planeta potřebuje informovaná a zodpovědná opatření činěná všemi účastníky trhu, jak výrobci, tak spotřebiteli, která budou zaměřená na dlouhodobě udržitelný rozvoj všech našich zemí,“ řekl Putin. „Rusko je připraveno ke konstruktivní a blízké spolupráci.

Transformace na klimaticky neutrální hospodářství

Podle nových plánů transformace své energetiky by Rusko mělo investovat do výroby vodíku a syntetických paliv a rozšiřování výroby elektřiny z větrných a geotermálních elektráren.

Jedna z ruských ostrovních provincií, Sachalin, také v červnu tohoto roku spustila experiment, kdy plánuje dosáhnout klimatické neutrality do roku 2025. Zkušenosti z této transformace v malém měřítku pak plánuje Rusko využít při transformaci celé země.

Tímto oznámením se Rusko zařadilo na seznam zemí, které již nastavily své ambice přechodu ke klimatické neutralitě, a tedy zastavení změny klimatu. Z pěti zemí, které na světě vypouštějí nejvíce skleníkových plynů, již cíl klimatické neutrality oznámily čtyři: USA a Japonsko do roku 2050, Čína a Rusko do roku 2060. Indie zatím své cíle neoznámila.

Toto je současně důležitý krok před světovou klimatickou konferencí COP26, která začne za dva týdny ve skotském Glasgow. Na této konferenci budou zástupci světových zemí jednat o zvýšení svých klimatických cílů ve světle nových vědeckých poznatků o dopadech změny klimatu.

Zdroj: TASS, AFP
Úvodní obrázek: Chris Lim, CC BY-SA 2.0