Samice slona afrického se rodí stále častěji bez klů, může za to řádění pytláků

Samice slona afrického se rodí stále častěji bez klů, může za to řádění pytláků

Samice slona afrického většinou nemají kly v pouhých 2 % případů. V mozambickém národním parku Gorongosa se však vyskytuje mnoho takových samic. Této zajímavosti si všiml Shane Campbell-Staton, evoluční biolog z Princeton University. Po bližším přezkoumání dospěli vědci k závěru, že počet samic bez klů se za 30 let dramaticky zvýšil. Mezi lety 1977 a 2004 se podíl samic bez klů zvýšil z 18,5 % na 30 %. Výsledky zkoumání byly publikovány v časopise Science.

Oběti občanské války

Úbytek samic s kly není podle nové studie náhoda. V roce 1977 vypukla v Mozambiku občanská válka. Obě nepřátelské strany lovily africké slony pro jejich kly, které následně prodávaly za účelem financování války trvající 15 let. V roce 1992 byla sloní populace v parku Goronosa snížena o více než 90 %. Během války se počet slonic bez klů ztrojnásobil.

Pytláci se zaměřovali na slony s kly, je tedy jasné, že výjimečné samice bez klů měly vyšší pravděpodobnost přežití.

Mezi lety 1995 a 2004 byla každá třetí narozená samice bez klů, před válkou to byla jedna z pěti. Vědci proto myslí, že pytláctví zajistilo rychlý průběh evoluce.

Smrtelná vlastnost pro samce

Vědci byli zaskočeni, jak je možné, že absence klů je výhradně záležitost samic. Dokonce i v jiných oblastech, je přítomnost sloního samce bez klů raritou. Genetický kód pro kly tedy může být spojen s pohlavím slona.

Po osekvenování genomu slonů s kly a bez nich, dospěli vědci k dominantnímu genu, který by mohl být za nepřítomnost klů zodpovědný. Tento gen se jmenuje AMELX.

AMELX předávají matky svým potomkům na chromosomu X. Tento gen mají navíc i lidé, narušení jeho funkce vede k snížení růstu zubů u žen. U mužů není přítomnost narušeného genu AMELX na X chromozomu slučitelná s životem.

Autoři si myslí, že stejně by tomu mohlo být u slonů afrických. Tedy pokud sloní samec zdědí narušený gen AMELX, zemře. U samice vede zmutovaný gen pouze k beztvarosti.

Ztráta klů u slonů by mohla ovlivnit celé ekosystémy

Nepřítomnost klů se nezdá být vážným problémem, Campbell-Staton ale dodává, že tento trend by mohl mít vliv na celé ekosystémy kolem afrických slonů. „Kly jsou víceúčelové nástroje k odstraňování kůry ze stromů, vykopávání cenných minerálů nebo odkrývání podzemních zdrojů vody. Pokud nemáš kly, tvé chování se mění – už netlačíš na stromy, protože nemůžeš svléknout jejich kůru.“

Ostatní zvířata v savaně jsou na tomto sloním chování závislá. Když sloni vyvrací stromy, vytvářejí tak nový prostor pro jiné travní rostliny, které zase vytvářejí stanoviště pro jiné druhy.

„Toto je příklad toho, jak lidská činnost mění evoluční trajektorii druhů napříč stromem života,“ řekl Campbell-Staton a dodal, že „lidé jsou nejvlivnějším evolučním tlakem v historii kromě pěti hlavních událostí hromadného vymírání.“

Přestože je občanská válka Mosambiku dávno za námi, může trvat celé století, než se podíl samic bez klů vrátí na úroveň před válkou.

Originální studie: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abe7389

Zdroj: Insider

Obrázek: Michael Browning via Unsplash