Screening vzorků stolice by mohl odhalit časné fáze rakoviny slinivky

Screening vzorků stolice by mohl odhalit časné fáze rakoviny slinivky

Publikovaná studie popisuje rozpoznatelné změny uvnitř střeva, které mohou poukazovat na rozvíjející se rakovinu. U rakoviny slinivky se potkáváme s pozdními příznaky a tedy i pozdním záchytem nemoci.

S rostoucím nádorem přichází první nespecifické syndromy, jako je nechutenství, špatné trávení bolesti břicha a zad. Většinu z nich však řada řada lidí nebere vážně. I kvůli tomu má nejběžnější forma rakoviny slinivky, duktální adenokarcinom, pravděpodobnost přežití 5 či více let pouze asi 5 %.

Včasná detekce by mohla tato čísla změnit. Španělský tým lékařů začal pro svou studii sbírat vzorky ve dvou různých nemocnicích. Pacienty pak rozdělil na kontrolní skupinu bez onemocnění a na tu, která trpěla duktálním adenokarcinomem.

V obou skupinách byly analyzovány vzorky stolice a slin. Vzorky slin nevykázaly žádné signifikantní rozdíly. U vzorků stolice bylo pozorováno rozdílné složení genomu střevních bakterií. Lékaři předpokládají, že ke změnám střevního mikrobiomu dochází v rané fázi rozvoje onemocnění. V pokračování výzkumu tak doufají, že dokáží podobné změny zachytit i u časnějších fází rakoviny.

Výsledky byly potvrzeny nezávislými studiemi z Německa a Japonska.

Zdroj: https://gut.bmj.com/content/early/2022/01/26/gutjnl-2021-324755

Foto: Louis Reed, Unsplash