Slibná léčba pro nemocné s nádory TNBC. Klíčem je zničení „ostnatého drátu“

Slibná léčba pro nemocné s nádory TNBC. Klíčem je zničení

Vědcům se nedávno podařilo objevit zásadní molekulu, která brání imunitním buňkám při vniknutí do samotného nádoru, které ho kvůli tomu nemohou ničit. Jedná se o molekulu receptoru DDR1 (discoidin domain receptor 1) a byla popsána v časopise Nature.

„Během progresivní fáze nádorového onemocnění organizuje DDR1 extracelulární matrix, který se chová jako ostnatý drát a brání imunitním buňkám ve vniku do nádoru,“ popsal Rong Li, profesor biochemie z George Washington School of Medicine and Health Sciences pro časopis Genengnews. „Díky tomu, že víme mechanismus, kterým DDR1 funguje, dokázali jsme použít preklinický model, ve kterém došlo k deaktivaci DDR1 a imunitní buňky tak mohly bezpečně nádor ničit.“

TNBC představuje asi jednu šestinu všech nádorových onemocnění prsu v populaci. Jedná se zároveň o nádor, který se obtížně léčí. Hlavím problémem je absence receptorů, na které mohou lékaři léčbu cílit. Imunoterapie pak nezabírá právě kvůli receptoru DDR1, který vytvoří fyzickou barieru a způsobí exkluzi imunity. Pokud se podaří nalézt mechanismus, kterým se bariera formuje, půjde o velmi důrazný krok vpřed v léčbě TNBC.

V preklinických testech se vědeckému týmu profesora Li podařilo vypnout DDR1, díky čemuž došlo k vniku imunitních T-buněk do nádoru. To způsobilo zastavení růstu nádoru a zároveň chránilo organismus proti možnému vzniku nových ložisek. Zároveň se povedlo zjistit, že klíčovou částí DDR1 je jeho extracelulární (vnější) část. Tudíž není potřeba ničit buňku zevnitř.

Na základě těchto objevů byla vytvořena i první protilátka cílící na DDR1. Za jejím vývojem stojí tým doktora Zhiqiang Ana, který doufá v budoucí úspěšnost v klinickém testování.

Zdroj:

Tumour DDR1 promotes collagen fibre alignment to instigate immune exclusion – Nature
In mouse models of triple-negative breast cancer, the extracellular domain of the collagen receptor DDR1 has a role in tumour defence against the immune system, by aligning collagen fibres to obstruct immune infiltration.
Slibná léčba pro nemocné s nádory TNBC. Klíčem je zničení

Foto: National Cancer Institute, Unsplash