Smrt během sexu se netýká jen mužů ve středním věku

Smrt během sexu se netýká jen mužů ve středním věku

Pohlavní styk má mnoho pozitivních efektů na fyzické i duševní zdraví. Patří mezi ně snižovaní krevního tlaku, posílení imunitního systému a pozitivní vliv na kvalitu spánku.

Samotný akt milostného spojení a orgasmus uvolňuje hormon oxytocin, také přezdívaný „hormon lásky“, který je důležitý pro budování důvěry a spojení mezi lidmi.

Existuje však také stinná stránka věci. Lidé někdy umírají během sexu nebo těsně po něm. Výskyt takových případů je naštěstí velice nízký. Je mu přičítáno 0,6 procent ze všech případů náhlých úmrtí.

Je mnoho důvodů, proč může tato situace nastat. Většinou je úmrtí způsobeno fyzickým vyčerpáním, předepsanými léky (léčba erektilní dysfunkce), nebo drogami jako je kokain.

Riziko náhlé srdeční příhody se s věkem zvyšuje. Forenzní studie prováděná postmortem v Německu, se zabývala 32 000 náhlými úmrtími během 33 let. Ukázalo se, že v 0,2 procentech případů se jednalo o úmrtí během sexuální aktivity.

Náhlé úmrtí bylo nejčastěji pozorováno u mužů (průměrný věk 59 let) a nejčastěji se jednalo o infarkt myokardu. Studie zabývající se náhlými srdečními příhodami a sexuální aktivitou z USA, Francie a Jižní Korey ukazují podobné závěry.

Nejde jen o muže středního věku

Nedávno vědci z londýnské univerzity St George´s zjistili, že se tento fenomén neomezuje pouze na muže středního věku.

Studie publikovaná v JAMA Cardiology, zkoumala náhlé srdeční úmrtí v 6 847 případech mezi lednem 1994 a srpnem 2020. Z toho 17 úmrtí (0,2 procenta) nastalo buď během nebo do jedné hodiny po sexuální aktivitě. Průměrný věk úmrtí byl 38 let a ve 35 procentech případů šlo o ženy, což je více než v předchozích studiích.

Tato úmrtí obvykle nebyl způsobena srdečními záchvaty, jak je vidět u starších mužů. V polovině případů bylo zjištěno, že srdce je strukturálně normální a příčinou smrti byl náhlý abnormální srdeční rytmus nazývaný syndrom náhlé arytmické smrti neboli SADS.

Disekce aorty byla druhou nejčastější příčinou úmrtí. Jedná se o stav, kdy ve stěně aorty dochází k proudění krve mezi vrstvami a dochází k jejímu vyboulení a prasknutí.

Zbývající případy byly způsobeny strukturálními anomáliemi, většinou kardiomyopatiemi (onemocnění srdečního svalu, které ztěžuje srdci pumpovat krev do zbytku těla).

Nová studie naznačuje, že náhlá srdeční smrt u lidí mladších 50 let je způsobena především syndromem náhlé arytmické smrti nebo kardiomyopatií.

Mladší dospělí, u kterých byly diagnostikovány tyto stavy, by se měli poradit se svým kardiologem ohledně rizika spojeného se sexuální aktivitou.

Nízký výskyt úmrtí v těchto studiích však naznačuje, že riziko je velmi malé – a to dokonce i u lidí se stávajícími srdečními chorobami.

Originální publikace: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35019956/

Zdroj: ScienceAlert

Obrázek: Womanizer toys via Unsplash