Stoupá počet lidí, kteří investují, aby ochránili přírodu

Stoupá počet lidí, kteří investují, aby ochránili přírodu

Trend potvrzují i data České spořitelny, která registruje zvýšení zájmu o etické investování. Investoři jsou však také přesvědčeni, že udržitelné firmy jsou z dlouhodobého hlediska ziskovější – myslí si to 86 % investorů. Odborníci však poukazují na to, že se sice mnozí lidé hlásí k odpovědnému investování, ve skutečnosti ale ne všichni investují „odpovědně”.

Důvěra v odpovědné investování roste – ukazují to jak evropské, tak americké studie. Jak vyplývá ze studie think tanku 2° Investing Initiative z roku 2020, dvě třetiny drobných investorů v Německu a Francii chtějí investovat do podniků, které se chovají šetrně k přírodě a společnosti. „Výzkumníci dále analyzovali 13 dalších převážně evropských studií, které v průměru ukázaly, že o odpovědné investování má zájem 70 % drobných investorů. Podle asociace Eurosif, která pravidelně monitoruje 12 různých evropských trhů, jsou tito drobní „odpovědní investoři” na burze stále hlasitější. Zatímco v roce 2013 pouze 3 % prostředků investovaných do „zelených” akcií pocházela od drobných investorů, v roce 2018 tento podíl činil už 31 %,“ uvádí Milan Mařík z analytického projektu Evropa v datech.

Magická zkratka ESG

Zájem o odpovědné investování zaznamenává i největší česká banka Česká spořitelna. „Více než 10 % všech investičních nabídek, které předkládáme a doporučujeme našim klientům dle jejich preferencí, tvoří ESG investiční řešení. Investice do udržitelných produktů jsme začali nabízet od listopadu loňského roku a od té doby do ESG produktů – tedy podílových fondů a ESG strukturovaných produktů – investovali klienti více než 2,4 miliardy korun,“ říká Roman Choc, šéf tribu Wealth Management České spořitelny. ESG je investiční strategie zohledňující tři kritéria: environmentální, sociální a kritérium korporátního řízení. Odtud také název ESG, jedná se totiž o akronym anglických slov environmental, social a governance. Ideální firma podle zásad ESG je taková, která má pozitivní dopad na životní prostředí (environmentální rozměr), chová se odpovědně jak ke svým zaměstnancům, tak ke společnosti jako celku (sociální rozměr) a je transparentní (rozměr korporátního řízení).

Příkladem firmy přispívající k ochraně přírody může být norská společnost Tomra, která vyrábí stroje na vratky lahví. „Méně než 9 % všech dosud vyrobených plastů bylo na světě recyklováno. Nejlepším řešením se ukazuje vládami stanovený zálohový systém, a právě v tom je dominantní Tomra, jejíž akcie držíme už několik let. Více než dvě třetiny strojů na vratky lahví po celém světě zajišťuje právě ona, a její logo je k vidění i v českých supermarketech. Za dobu naší držby se cena akcií Tomry více než ztrojnásobila,“ říká Mikuláš Splítek, manažer fondu EAM Stock Small Caps.

Nejvíce v ESG věří mileniálové

Popularita ESG roste napříč společností, jak ale vyplývá ze studie banky Morgan Stanley, nejoblíbenější je u mileniálů. Jsou nejvíce přesvědčeni, že zmírní dopady člověka na klima a zároveň vytváří ekonomický růst, který sníží chudobu. Jedním dechem je ale třeba dodat, že souhlas s těmito výroky byl vysoký i ve společnosti obecně, kde překročil 70 %. Rostoucí popularitu ESG potvrzují i data České spořitelny. Jak uvádí místopředseda představenstva její penzijní společnosti Jakub Krkoška: „Mezi klienty je patrný rostoucí zájem o náš Etický fond, který již více než tři roky investuje převážně do dluhopisů společensky odpovědných firem, zelených dluhopisů a doplňkově také do akcií. V prvním čtvrtletí roku 2021 spořilo v Etickém fondu na penzi již více než 88 tisíc klientů a celkový objem majetku přesáhl 1,5 miliardy korun.“

Investoři chtějí skrze ESG přispět ke zlepšení světa

Podle již zmíněné studie 2° Investing Initiative chce 42 % ESG investorů pozitivně ovlivnit životní prostředí a společnost jako takovou. Dalších 35 % těchto investorů pak cílí primárně na zhodnocení svých peněz. Jinými slovy mají víru, že odpovědné podniky jsou ziskovější než ty ostatní. Podstatně méně pak byli zastoupeni ti, kteří nákup ESG akcií berou jako způsob, jak (symbolicky) podpořit zelená témata. „Pokud se zaměříme na konkrétní motivace, nejčastěji lidé investují s cílem podpořit oběhové hospodářství, snížit množství plastů a přispět ke komunitnímu rozvoji. Nejmenší podporu má genderová rozmanitost a investování na základě hodnot vyplývajících z víry. Naopak investoři nechtějí podporovat kontroverzní zbraně a tabákový průmysl,“ říká Milan Mařík z Evropy v datech.

Jak investoři skutečně investují

Investoři sice označují ESG jako důležité, neinvestují ale vždy v souladu s tímto přesvědčením. V rámci studie společnosti Allianz mnozí např. uvedli, že je pro ně důležité, jestli daná firma poskytuje bezpečné zdravotní podmínky pro zaměstnance (odpovědnost ke společnosti), ale zhruba jen polovina z nich poté potvrdila, že to skutečně rozhoduje při jejich rozhodování, zda si akcii koupí. Podobně to platí i pro další témata, jakými jsou šetření přírodních zdrojů, či třeba poskytování dostatečných mezd zaměstnancům. Na tento rozpor poukazuje i studie analyzující chování investorů na investiční aplikaci Robinhood. Odhalila, že investoři zde upravují svá portfolia na základě různých tiskových zpráv, ale na tiskové zprávy spjaté s ESG takřka nereagují.

Dlouhodobý trend vs. nafouknutá bublina

Většina investorů je přesvědčena, že ESG akcie jsou z dlouhodobého hlediska výnosnější. Tento postoj má podle již zmíněné studie banky Morgan Stanley 86 % investorů. Za pravdu jim dává i většina dalších studií. Mezi odborníky ale na tomto názoru nepanuje jednoznačná shoda. Existují totiž také studie, podle nichž spojení mezi vysokým ESG ratingem a vyšší ziskovostí nemusí být tak silné.

Zdroj: TZ Insighter
Foto: Tim Swaan, Unsplash