Studie naznačuje vyšší riziko vzniku infarktu u uživatelů marihuany

Studie naznačuje vyšší riziko vzniku infarktu u uživatelů marihuany

Údaje byly analyzovány přibližně u 500 000 lidí, přičemž byl zkoumán vztah mezi užíváním marihuany a srdečním infarktem. Po kontrole věku, pohlaví a tělesné hmotnosti, z údajů vyplývalo, že osoby, které užívaly marihuanu více než 1x do měsíce, měly mnohem větší pravděpodobnost vzniku srdečního infarktu před dosažením věku 50 let v porovnání s osobami, kteří marihuanu neužívali. Výzkum byl publikovaný v časopise Cell.

Dalším krokem bylo zjistit, jak se marihuana podílí na zvýšení rizika srdečního infarktu. Autoři se zaměřili hlavně na THC složku a zjistili, že kanabinoid podporuje zánět v lidských endotelových (buňky, které vystýlají krevní cévy a srdce) buňkách pěstovaných v laboratoři. „Marihuana má výrazně nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém,“ řekl spoluautor, Mark Chandy. „Jelikož více států legalizuje užívání marihuany, očekávám, že v příštích letech se výrazně zvýší počet infarktů a mozkových příhod. Z našich studií je jasně vidět, jak expozice THC spouští poškozující molekulární kaskádu v cévách.“

Třetím krokem tohoto výzkumu bylo hledání molekul, které by mohly blokovat prozánětlivé vlastnosti THC bez přerušení jeho psychoaktivních účinků. THC působí navázáním se na CB1 (kanabinoidní receptor 1, který je spražen s G proteinem periferní nervové soustavě) receptor, takže výzkumníci studie využili stroj, který dokáže provést screening obrovského množství molekul, které mají také vysokou afinitu k CB1 receptoru a blokují účinky THC. Jedna molekula, která vynikala, byla přirozeně se vyskytující látka zvaná genistein. Genistein, který se nachází v sójových bobech, neprochází hematoencefalickou bariérou, takže vědci předpokládali, že by mohl blokovat zánětlivé účinky THC na endotelové buňky a zároveň zachovat psychoaktivní účinky THC na mozek. Následné studie na myších potvrdily hypotézu a ukázaly, že genistein snižuje endoteliální dysfunkci u myší léčených THC bez narušení účinků léku na centrální nervový systém zvířete.

„Nebyla zaznamenána žádná blokace účinků THC proti bolesti nebo sedativ u myší, které přispívají k užitečným léčivým vlastnostem marihuany,“ dodal Chandy. Předpokládá se tedy, že genistein je bezpečnější lék než předchozí antagonisté CB1 receptorů. Již nyní se používá jako doplněk stravy a 99% z něj zůstává mimo mozek, takže by neměl způsobovat nepříznivé vedlejší účinky.“ Je však podle výzkumníků zapotřebí důkladnější klinická studie k prozkoumání účinků genisteinu u uživatelů marihuany.

Podle autorů by mohlo mít CBD (jeden z kanabinoidů nacházející se v konopí s výraznými antioxidačními a neuroprotektivními vlatnostmi) i protizánětlivé účinky, které by mohly účinkovat proti kardiovaskulárnímu účinku THC.

Nové odrůdy konopí obsahují zvýšené množství THC, čímž dochází k vyšší míře nepříznivých problémů duševního zdraví. Na druhé straně je CBD známým antipsychotickým činidlem, takže může být klíčovým pro vyvážení hladiny těchto dvou kanabinoidů v lékařství využívané marihuaně.

Originální Studie: Wei, T. T., Chandy, M., Nishiga, M., Zhang, A., Kumar, K. K., Thomas, D., Manhas, A., Rhee, S., Justesen, J. M., Chen, I. Y., Wo, H. T., Khanamiri, S., Yang, J. Y., Seidl, F. J., Burns, N. Z., Liu, C., Sayed, N., Shie, J. J., Yeh, C. F., Yang, K. C., … Wu, J. C. (2022). Cannabinoid receptor 1 antagonist genistein attenuates marijuana-induced vascular inflammation. Cell, S0092-8674(22)00443-3. Advance online publication. (IF 2020: 41.582)

Zdroj: newatlas.com

Úvodní foto: Unsplash via Esteban Lopez

Další články na téma srdce na CZECHSIGHT:

Náhradní biomarkery jako prediktory kardiovaskulárních chorob
V nové studii vědci vyvinuli krvní test, který nabízí přesnou a personalizovanou předpověď kardiovaskulárních onemocnění.
Studie naznačuje vyšší riziko vzniku infarktu u uživatelů marihuany

Onemocnění Covid-19 zanechává následky na kardiovaskulární systém
Vědci ukázali, že virus může proniknout do megakaryocytů a buněk kostní dřeně, což vede k tomu, že infikovaná buňka změní genetickou informaci krevních destiček způsobujících zánět cév. To způsobuje, že cévy jsou náchylné k tvorbě sraženin.
Studie naznačuje vyšší riziko vzniku infarktu u uživatelů marihuany