Super inteligentní vrány – nová studie ukazuje, že rozumí konceptu nula

Super inteligentní vrány – nová studie ukazuje, že rozumí konceptu nula

To, že vrány jsou výjimečně chytré, je obecně známo. Již dříve vědci zjistili, že tito lesklí černí ptáci ovládají primární vědomí, tedy vědomí smyslových vjemů, představ a pojmových předmětů, které bylo dříve pokládáno za vlastnost charakteristickou pouze pro lidi a vyšší primáty. Jinými slovy, vrány si uvědomují aktuální dění, minulost a budoucnost.

Naše poznatky o mysli těchto bystrých stvoření nyní rozšířila nejnovější studie německých vědců publikovaná v časopisu The Journal of Neuroscience. Neurovědci v ní ukazují, že vrány chápou také koncept nula.

Ač se tak nemusí na první pohled zdát, nula je relativně mladý matematický vynález. Řada starodávných číselných systémů nezahrnovala číslo koncepčně odpovídající dnešní nule. Tento fakt tak činí nově objevenou schopnost vran rozumět konceptu nuly, ještě více vzrušující.

Výzkumníci z německé University of Tübingen vycházeli ze skutečnosti, že vranám se v mozku aktivují určité neurony, pokud vidí zobrazená určitá množství. Jedna tečka aktivuje určitý neuron, dvě tečky jiný neuron, tři tečky ještě jiný neuron a tak dále. To, že vrány dokážou rozlišovat mezi různými množstvími bylo tedy známo již dříve.

Aby vědci zjistili, zda vrány mohu chápat nulu jako numerickou hodnotu, ukázali opeřencům dvě obrazovky s tečkami, přičemž na každé z nich bylo ukázáno nula až čtyři tečky. Zatímco vrány, které byly vycvičené, aby uměly ukázat, zda obě obrazovky ukazují stejný počet teček či nikoli, tento úkon prováděly, vědci monitorovali jejich mozkovou aktivitu. Když vrány „uviděly“ nula teček, v jejich mozku se aktivoval nový neuron rozpoznávající toto nové „množství“.

Ptáci nebyli v porovnávání hodnot na dvou obrazovkách neomylní a občas se rozhodli nesprávně. V takovém případě docházelo výrazně častěji k záměně nula teček za jednu tečku než k záměně za dvě a více teček. „Tento fakt nám naznačuje, že vrány chápou prázdnou množinu jako nejmenší číselnou hodnotu číselné řady,“ vysvětluje spoluautor studie Andreas Nieder.

Jelikož vrány na rozdíl od lidí a primátů postrádají mozkovou kůru, přináší objev zcela nový vhled do evoluce ptačí inteligence.

Originální publikace: https://www.jneurosci.org/content/41/22/4889

Zdroj: My Modern Met, zdroj titulního obrázku: wirestock, Freepik.