U vysoce kreativních lidí se nachází unikátní mozkové spoje

U vysoce kreativních lidí se nachází unikátní mozkové spoje

Nejnovější výzkum porovnává funkce mozku u mimořádně kreativních výtvarných umělců a vědců. Výzkumníci využili k zobrazování funkční magnetickou rezonancí pro skenování účastníků výzkumu, během něhož účastníci plnili úkoly, které prověřily jejich tvůrčí myšlení. Bylo zjištěno, že mozky výjimečně kreativních lidí fungovaly rozdílně ve srovnání s kontrolní skupinou a mozková síť se lišila unikátním vzorem.

Studium kreativity mozku nepatří mezi nové oblasti výzkumu. Vědci z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) se chtěli více podívat na to, jak fungují mozky mimořádně kreativních lidí. Namísto porovnávání s mozkem průměrného člověka chtěli porovnat toto fungování s netvořivými lidmi se srovnatelným IQ. Součástí tohoto výzkumu byly dvě skupiny. Přičemž první skupinu tvořili kreativní umělci a vědci, kteří byli vybráni odborníky. Druhou skupinu tvořili osoby, kteří nebyly výjimečně kreativní, ale přesto byli vysoce inteligentní.

První skupina byla označována jako „Big C“ a zahrnovala pouze lidi, kteří dosáhli skóre v top 2% dotazníku o kreativním myšlení (CAQ- Creative Achievement Questionnaire). Podle Americké psychologické asociace dotazníky (CAQ) hodnotí úspěchy v 10 doménách kreativity. Mezi tyto oblasti patří výtvarné umění, hudba, tvůrčí psaní, tanec, drama, architektura, humor, vědecké objevy, vynálezy a kulinářské umění.

Druhá skupina, která se skládala z vysoce inteligentních lidí se zúčastnila další studie na UCLA a byli spárováni s lidmi z první „Big C“ skupiny. Tyto dvě skupiny se shodovaly podle věku, pohlaví, rasy a odhadovaného IQ. V klidném prostředí výzkumníci použili testování funkční magnetickou rezonancí na obou skupinách během toho, jak se věnovali úkolům. Zkoumali mozkovou aktivitu v různých oblastech mozku.

Výsledky studie ukazují, že mozky účastníků z první skupiny měly tendenci více vytvářet náhodná spojení ve srovnání s druhou skupinou.

„Naše výsledky ukázaly, že vysoce kreativní lidé měli jedinečnou mozkovou konektivitu, která měla tendenci zůstat mimo vyšlapané cesty,“ říká Dr. Ariana Anderson, odborná asistentka na Semel Institute pro Neuroveda a Human Behavior na UCLA a hlavní autorka studie.

Vědci porovnali fungování mozku první skupiny. „Big C“ s tím, jak fungují letecké společnosti. „Pokud jde o mozkovou konektivitu, zatímco všichni ostatní uvízli na 3-hodinovém mezipřistání na velkém letišti, vysoce kreativní lidé berou soukromá letadla přímo do vzdálené destinace,“ říká Prof. Anderson.

Autoři studia také upozorňují na určitá omezení této studie včetně toho, že velikosti vzorků jsou skromnější. Dr. Newberg poznamenal pro Medical News Today, že testovaní lidé byli někdy testováni mimo jejich oblasti specializace. „Dalším důležitým omezením je, že tyto lidi studovali během úkolů tvořivosti, které nebyly specifické pro jejich tvůrčí oblasti,“ řekl Dr. Newberg.

„Výsledky však poskytují nové směry při pohledu na změny mozku spojené s kreativitou,“ pokračoval Dr. Newberg. „Možná budoucí studie mohou přezkoumat, zda lze kreativitu aktivně podporovat prováděním postupů, které podporují druh mozkových změn pozorovaných v těchto studiích.“

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/highly-creative-people-have-unique-brain-connectivity-study-shows

Úvodní foto: Unsplash, Buddhi Kumar