Udržitelná mobilita v hlavním městě nebude levná

Nová studie, kterou vypracovala EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), uvádí, že hlavní město Praha bude muset do roku 2030 investovat téměř 9,5 miliardy Kč do udržitelné dopravy. Studie vedle Prahy předkládá svá doporučení týkající se udržitelné mobility i dalším velkým evropským městům.  Na druhé straně musíme podotknout, že tento peněžní …