Úmrtí na COVID-19 lze nyní předpovědět několik dní předem

Úmrtí na COVID-19 lze nyní předpovědět několik dní předem

Vědci z The Mount Sinai Hospital zaznamenali, že změny v elektrické aktivitě srdce mohou předpovědět, kteří pacienti hospitalizovaní s onemocněním COVID-19 mají vyšší pravděpodobnost úmrtí. Elektrická aktivita srdce je snadno měřitelný biomarker a má potenciál předpovědět smrt několik dní předem.

V případě zahlcení nemocnic pacienty s onemocněním COVID-19, může být pro lékaře náročné přijít na to, kterým směrem nejlépe zaměřit svou omezenou pozornost a zdroje. Existuje řada krevních biomarkerů, které pomáhají posoudit stav pacienta a určit, kteří jsou nejvíce ohroženi závažným onemocněním.

Krevní testy však vyžadují čas pro shromáždění a analýzu. Nový biomarker lze měřit pomocí jednoduchého elektrokardiogramového (EKG) přístroje u lůžka pacienta. Vědci tvrdí že tato metoda dokáže předpovědět, zda pacient pravděpodobně zemře alespoň dva dny předem.

Retrospektivní šetření zdravotních záznamů 140 pacientů s COVID-19 odhalilo, že klesající křivky QRS byly známkou blížícího se skonu u 74 procent případů.

Kritéria vyvinutá týmem Mount Sinai se nazývají LoQRS a navrhují, aby toto byl účinný způsob třídění pacientů. Střední čas smrti od prvního odečtu LoQRS detekovaného ve studii byl 52 hodin.

„Naše studie ukazuje, že zmenšené křivky EKG v průběhu onemocnění COVID-19 mohou být důležitým nástrojem pro zdravotnické pracovníky pečující o tyto pacienty, které jim umožní zachytit rychlé klinické změny během pobytu v nemocnic a rychleji zasáhnout,“ říká Joshua Lampert, hlavní autor nové studie. „Vzhledem k tomu, že případů COVID-19 a hospitalizací opět přibývá, může být EKG pro nemocnice užitečné při péči o tyto pacienty, než se jejich stav dramaticky zhorší.“

Zajímavé je, že vědci také zjistili, že opatření LoQRS byla účinná při detekci pacientů s chřipkou, u nichž byla největší pravděpodobnost úmrtí. Medián doby do úmrtí od prvního měření LoQRS u pacientů s chřipkou však byl kolem šesti dnů. Vědci poukazují na to, že COVID-19 je mnohem virulentnější onemocnění než chřipka.

Měření LoQRS lze však detekovat pouze v průběhu času u několika testů EKG, Lampert navrhuje, aby byla měření EKG prováděna u všech pacientů s COVID-19 při jejich prvním přijetí.

„Pokud jde o péči o pacienty s COVID-19, naše zjištění naznačují, že může být přínosné nejen pro poskytovatele zdravotní péče, ale také pro sledování EKG během pobytu v nemocnic, aby mohli posoudit pro LuQRS, zvláště pokud pacient nedosáhl výrazného pokroku,“dodává Lampert. „Pokud je k dispozici LoQRS, může zdravotní tým zvážit zvýšení léčebného úsilí nebo převést pacienta na vysoce monitorované prostředí, jako je jednotka intenzivní péče, v očekávání zhoršujícího se zdraví.“

Studie byla publikována v American Journal of Cardiology.

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: Mufid Majnun via Unsplash