Užívání konopí je spojené s extrémními délkami spánku

Užívání konopí je spojené s extrémními délkami spánku

Užívání konopí po celém světě vrůstá. V Severní Americe se v roce 2019 pohyboval počet uživatelů okolo 45 milionů. Tato hodnota představuje dvojnásobek oproti počátku 21. století.

Enormní nárůst uživatelů je pravděpodobně dán rozsáhlou dekriminalizací v mnoha státech USA za poslední desetiletí. Dalším faktorem může být narůstající evidence o terapeutických účincích kanabinoidů při bolesti, úzkostech či poruchách spánku. V neposlední řadě se zvýšil počet lidí trpící spánkovou deprivací či nespavostí. Vliv konopí na spánek je však nejednoznačný.

Během dvouletého výzkumu National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) prošlo výzkumem o vlivu konopí na spánek 25 348 lidí. Z nich bylo více než 4 000 vyřazeno kvůli chybějícím údajům (např. odpovědím na některé otázky v dotaznících). Pro vstup do výzkumu museli dobrovolníci splňovat některá z následujících kritérií – potíže s usínáním, časté probouzení, potíže se vstáváním či denní ospalost trvající alespoň 5 dní z předchozího měsíce.

Výzkumníci se zabývali všemi aspekty, které na spánek mohou mít vliv, tedy věk, vzdělání, zaměstnání, zdravotní stav, hmotnost, kouření, užívání alkoholu, léčiv a dalšími parametry.

Průměrná délka nočního spánku byla necelých 7 hodin, 12 % lidí spalo méně než 6 hodin a 4 % více než 9 hodin. Celkem 3 132, tedy 14,5 % dobrovolníků uvedlo užití konopí v posledních 30 dnech. Právě tito dobrovolníci měli překvapivě hraniční hodnoty uvedené doby spánku. Po zohlednění ostatních faktorů zjistili výzkumníci, že užití konopí zvyšuje pravděpodobnost kratší doby spánku o 34 %, nebo naopak spánku delšího, a to s pravděpodobností 56 %. Užití konopí bylo často spojováno s denní ospalostí. Delší spánek se vyskytoval u uživatelů, kteří si konopí dopřáli méně než 20 dní z předchozích 30 dní. Naopak každodenní uživatelé uváděli dobu spánku spíše výrazně kratší.

Spánek je velice komplexní děj. V podobné studii proto není možné jasně prokázat spojení příčiny s následkem. Studie ale poukazuje na důležitý faktor, že každý z nás je co se spánku týče jedinečný a každý si musí svůj “ideální” spánek nalézt sám. V literatuře se často dočteme, že užití konopí působí pozitivně na kvalitu spánku a kanabinoidy jsou stále častěji předepisovány na jeho poruchy. Tato souvislost však neplatí univerzálně pro každého z nás. Zjištění, která přináší tato studie, poukazují na individualitu reakce na užití konopí a nutnost dalšího výzkumu fungování kanabinoidních drah v regulaci spánku a bdění.

Zdroj úvodní fotografie: Kimzy Nanney, Unsplash

Zdroj: Recent Cannabis Use Linked to Extremes of Nightly Sleep Duration – Neuroscience News