Užívání viagry může souviset s nižším rizikem Alzheimerovy choroby

Užívání viagry může souviset s nižším rizikem Alzheimerovy choroby

Hlavními markery Alzheimerovy choroby jsou proteiny amyloid a tau. Oba jsou v mozku nemocných nadměrně produkovány a tvoří shluky, které negativně ovlivňují okolní tkáň. Právě na ně se zaměřila analýza léků dostupných v databázi FDA. Vědci zpracovali data u 1600 sloučenin a přidali větší váhu těm, které cílily na oba ze zmíněných proteinů.

„Sildenafil v preklinických studiích vykázal signifikantní účinky na zlepšení kognitivních a paměťových schopností několika modelových organismů. Považovali jsme ho za ideální předmět pro náš další výzkum,“ říká vedoucí studie, Feixiong Cheng.

Výzkumný tým nadále zanalyzoval databázi 7 milionů dobrovolníků z USA, kteří sdílejí své zdravotnické záznamy k vědeckým účelům, aby prozkoumal vztah mezi sildenafilem a Alzheimerovou chorobou. I přes jasný efekt sildenafilu na kognitivní funkce a paměť byly výsledky poměrně překvapivé.

U pacientů užívajících sildenafil bylo prokázáno, že se Alzheimerova choroba rozvine s mnohem menší pravděpodobností. Pravděpodobnost, že by se Alzheimerova choroba projevila u uživatelů sildenfailu se snížila o téměř 70%. Na základě těchto informací vědci vytvořili model, díky kterému zjistili, že sildenafil zvyšuje buněčný růst a cílí při tom na protein tau, což by mohlo pomoci objasnit přesný mechanismus, kterým v mozku působí.

Cheng a jeho tým si samozřejmě uvědomuje, že zatím neexistuje kauzální vztah mezi Alzheimerovou chorobou a sildenafilem. Pro objasnění takového vztahu bude zapotřebí randomizovaných klinických studií zahrnujících obě pohlaví. I tak jsou zmíněná pozorování mezi odborníky brána jako slibný krok vpřed při léčbě této nepříjemné choroby. Zároveň dodávají, že by lidé neměli brát sildenafil jako způsob prevence proti Alzheimerově chorobě.

Zdroj: The Guardian; Nature Aging
Foto: Danie Franco, Unsplash