V Americe by mohlo být kvůli COVID-19 až o 20 % víc mrtvých, než se dosud myslelo

V Americe by mohlo být kvůli COVID-19 až o 20 % víc mrtvých, než se dosud myslelo

Studie srovnala počty mrtvých v 3127 okresech v letech před pandemií covidu a mezi březnem 2020 a prosincem 2021. Rozdíl činil 936 911 úmrtí a z toho 171 188 tzv. skrytých úmrtí, nezapočítaných do statistiky COVID-19. Ty byly přisouzeny jiným okolnostem např. nedostatečná dostupnost nemocniční péče nebo socioekonomické faktory. Počty se navíc liší v jednotlivých okresech. Obecně platilo, že chudší oblasti disponovali větším počtem skrytých úmrtí.

Autoři studie za hlavní problém považují nedostatečně důsledný systém v zaznamenávání úmrtí. V USA se do statistiky počítají pouze případy, které mají COVID-19 ve zprávě o úmrtí. V některých okresech pak dochází k záměrnému vynechání této informace, a to z politických důvodů či nezaviněnému, jelikož v chudších částech většinou operují nezkušení pracovníci.

Dalším důvodem, proč jsou čísla tak zásadně odlišná, je nedostatečné testování v některých částech Spojených států. Během pandemie navíc docházelo k postupnému snižování počtu testů v částech, které na důslednější testování zkrátka neměly peníze.

Studie byla zatím zveřejněna jako tzv. preprint. Znamená to, že není recenzována a musí být před publikováním ještě zkontrolována editory. Přesně znění originálního textu se může při vydání lišit.

Foto: Martin Sanchez, Unsplash
Zdroj: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.23.22274192v2

Více o COVID-19 na CZECHSIGHT:

Poruchy myšlení a bolesti hlavy po překonání COVID-19
Nesprávně fungující imunitní odpověď vede k neurologickým změnám v mozku. Byly zaznamenány podobnosti v neurologických symptomech HIV a COVID-19.
V Americe by mohlo být kvůli COVID-19 až o 20 % víc mrtvých, než se dosud myslelo

Jedna ze studií popisující vliv vitaminu D na covid-19 musela být stažena
Na následujícím příkladě si ukážeme, že i vědci se mýlí a dělají chyby. Před několika dny byl stažen článek popisující pozitivní vliv vitamínu D na léčbu covid-19. Proč se tak stalo?
V Americe by mohlo být kvůli COVID-19 až o 20 % víc mrtvých, než se dosud myslelo