„V době pandemie studenti ztratili energii a možnost navazovat nové kontakty,“ říká zakladatel Future Port Youth, Martin Holečko

Jaký byl pro Vás uplnulý rok?

Srážka s novou realitou. Future Port je akce, která vyžaduje roční přípravy. Při vypuknutí pandemie jsme tedy byli v první třetině příprav. A půlrok před akcí jsme věděli, že se nám sype pod rukama. V tu chvíli jsme začali vyhodnocovat, zda má cenu pokračovat a to nám vzalo spoustu energie. Jedná se o akci, kde se stovky přednášejících musí potkat v jeden čas na jasně daném místě. A my jsme najednou celou akci museli stopnout.

Léto, které je pro nás obvykle velmi hektické, jsme měli volné. Já jsem si užíval některé nově nalezené možnosti a hlavně času stráveného s rodinou. Musím říct, že jsem byl mezi těmi šťastnějšími. Přečkal jsem tu dobu poměrně v klidu. Během toho jsem přemýšlel, co bude dál a jak mohu svým projektům pomoct.

Nebyly další ročníky Future Portu ohroženy vlivem koronavirové pandemie?

Ve chvíli, kdy bylo jasné, že ročník 2020 vynecháváme, jsme připravili hodně široký koncept, který akci zpřístupní širšímu okruhu lidí. Mezi variantami byla i čistě digitální verze Future Portu. Koncept byl připraven a ze strany partnerů byl přijatý dobře. Avšak pro nás zcela digitální varianta nepřinášela potřebnou přidanou hodnotu. Jádro naší akce je o budoucnosti, takže jsme chtěli, aby si lidé prezentované technologie zkusili a doslova osahali. Aby se jich přestali bát. Lidé si o nich totiž častěji čtou, ale nikdy si je nezkusí na vlastní kůži. A to je něco, co digitální forma neumožňuje.

Martin Holečko, Zdroj: Future Port Prague

Co bylo hlavním důvodem změnit v roce 2021 koncepci a vytvořit tak Future Port Youth?

Proběhlo vyhodnocovací kolečko, díky kterému jsme byli schopni určit, zda je možné se zodpovědně pustit do Future Port Prague. Je důležité si uvědomit, že na takovou akci je nutná rozsáhlá příprava. Už teď bylo poměrně problematické dostat k nám zahraniční přednášející. Na základě toho jsme uzavřeli možnost dělat akci v původní formě. Avšak nechtěli jsme ji úplně vymazat.

Během své práce v koronapandemii jsem mentoroval několik studentů a dospěl jsem k závěru, že tato skupina mladých lidí v pandemii poměrně hodně trpí. Jedná se o dobu, kdy člověk navazuje kontakty a hledá mentory. V době pandemie se pak u těchto lidí postupně vytrácel entusiasmus a nadšení. Zkrátka tvrdli doma a jejich energie vyšla vniveč.

Primárně byl původní Future Port Prague dělán pro firmy a startupy. I přesto byli studenti jeho podstatnou částí. Vznik Future Port Youth byl proto velmi přirozený. Žijeme v době, kdy firmy řeší svoje problémy a čas na konference podobného typu nezbývá. Za to mladí lidé teď potřebují vidět světlo v nejasné budoucnosti. My jim ho díky Future Port Youth můžeme ukázat. Zároveň je důležité říct, že naším cílem není pomocí Future Port Youth nahradit původní projekt. Vzniká tím nová platforma, kterou, doufáme, budeme využívat i dál.

Na koho je akce primárně zaměřena?

Témata jsou podobná, ale zaměřujeme se na studenty mezi 16 a 26 lety. Obsah akce je digitální, ale probíhá na jednotlivých školách. Digitální akce trpí tím že se lidé přímo nesoustředí. Což si mohli studenti sami vyzkoušet při svých online hodinách. Studenti i jejich učitelé musí fungovat dohromady. Snažíme se tedy aby naše konference byla doplněna podstatným impulsem a vlastním programem.

Akce probíhá od osmi do dvou, tudíž se pro mnohé musí udělat opravdu ve škole. Co doufáme, že některé školy udělají, je pozvání nějakého inovátora a následně vytvoří návazný program. Díky tomu by měla vzniknout debata, ze které toho žáci nakonec získají nejvíce. Součástí akce bude rovněž poskytnutí materiálu vyučujícím. Díky tomu budou moct probrat některá kontroverzní témata, jako je např. AI a její role v etice.

Co pro studenty znamená jejich možná účast po celý další rok formou online komunity Future Portu? A co může student Future Portu sám přinést?

V průběhu listopadu bude probíhat řada workshopů a seminářů, které připravují naši partneři. Díky online formě se na ně budou moci hlásit všichni studenti a prohloubit si tak získanou inspiraci. Následně by komunita měla žít pomocí online komunitní platformy, kam studenty a školy budeme zvát. Díky tomu vytvoříme místo, na kterém bude možné nad různými tématy exponenciálních technologií diskutovat. Chceme vytvořit tzv. school dating, který by měl fungovat jako networking pro školy. Jak přesně bude ta komunita vypadat, ještě nevíme.

Celá akce je zvláštní tím, že jsme se rozhodli do ní zatáhnout studenty tak, aby to bylo pro ně od nich. Oproti Future Port Prague, kde byl výkonný tým, jsou tady od začátku studenti. Díky tomu vznikl tým dobrovolníků, kteří akci s námi připravují. Tým mentorů pak předává kontakty a nápady studentům, takže to vzniká v trochu jiném duchu než klasická akce. Rovněž fungujeme hodně vzdáleně společně s lidmi ze zahraničí. Myslím si, že jednou za rok můžeme takovou akci udělat.

Jaký máte ohlas na to, že se akce bude konat streamovacím způsobem. Nechybí lidem návrat do offline prostředí?

Propojení našich studentů s těmi zahraničními vyžaduje, aby akce byla v angličtině a abychom dovezli studenty a přednášející ze zahraničí k nám. To teď, bohužel, není reálné. To znamená, že jsme museli akci udělat online. Ovšem díky tomu, že se studenti akce zúčastní společně na nějakém místě, vzniká nám hybridní online/offline prostředí, ve kterém bude mnohem silnější interakce než v klasickém onlinu. Hodně aktivní školy vytváří své vlastní projekty pro další školy a díky tomu pomáhají vzniku tomu interaktivnímu prostředí.  Chceme být taková rozbuška pro ostatní. Díky nám by měly vznikat diskuse a konverzace na daná témata.

S jakými institucemi očekáváte těsnější spolupráci?

Jsme otevření spolupráci s jakoukoli institucí. Pokud by chtěl nějaký student přinést sám svůj nápad, má dveře otevřené. To se týká rovněž studentských spolků. V současnosti spolupracujeme s několika desítkami středních škol a rovněž máme partnerské univerzity. Jde nám hodně o to, abychom nadchli co nejvíce lidí pro používání nových technologií. Díky nim totiž můžeme vytvořit lepší a udržitelnější svět. Zároveň se snažíme vyvolat ve studentech nadšení k práci a zároveň zahnat jejich strach pro invenci. Jasná zpráva naší konference je: „Pokud neděláš něco, z čeho jsi nadšený, tak bys měl!“

Zdroj: Redakční článek CZECHSIGHT
Foto: Se svolením Future Port