V meteoritech byly objeveny všechny báze lidské DNA

V meteoritech byly objeveny všechny báze lidské DNA

Adenin, guanin, cytosin, thymin a uracil. Báze, které společně s cukry a zbytky kyseliny fosforečné tvoří základní kostru naší genetické informace. Studie byla publikovaná v časopise Nature Communications.

Organické sloučeniny včetně zbytků adeninu a guaninu jsou v meteoritech nalézány již od 60. let 20. století. Zároveň se vědcům povedlo najít stopy uracilu, avšak thymin a cytosin doteď zůstávaly skryty.

„Podařilo se nám zkompletovat celý set DNA a RNA bází, které je možné nalézt v tělesech mimozemského původu,“ řekl astrochemik Daniel Glavin z NASA. Objev byl možný díky technologii, kterou vyvinul geochemik Yasushiro Oba z Hokkaido University v Sapporu. Její pomocí lze snadno extrahovat, separovat a analyzovat odlišné chemické sloučeniny v tekutém meteorovém prachu.

Detekční metody má podle Oba větší sensitivitu než předchozí způsoby extrakce. Před třemi lety byla metody použita i pro extrakci ribózy, jednoho ze stavebních kamenů RNA, v meteoritech.

Autoři studie jsou přesvědčeni, že klíč k extrakci nukleobází tkví v jemnosti technologie, která místo kyseliny používá studenou vodu. Díky tomu jsou sloučeniny intaktní. „Je to jako tvořit osvěžující nápoj, místo vaření horkého čaje,“ přirovnává Glavin.

Díky této technice se autorskému týmu podařilo změřit hojnost bází a dalších sloučenin ve čtyřech vzorcích meteoritů, které dopadly na území Austrálie a USA před několika desítkami let. Všechny vzorky byly poté porovnány s analýzou zeminy sesbírané v okolí meteoritu. U některých sloučenin pak byla koncentrace v meteoritu výrazně větší než v zemině.

U cytosinu a uracilu byla koncentrace v meteoritu několikanásobně nižší, což může poukazovat na kontaminaci. „Myslím si, že se autorům povedlo sloučeniny identifikovat. Avšak data, která publikují nejsou dostatečná na to, aby mě přesvědčili, že nález pochází z mimozemského objektu,“ kritizuje Michael Callahan, chemik z Boise State University.

Další důkazy přinesla dodatečná analýza. Glavin a jeho kolegové identifikovali další sloučeniny, včetně isomerů nukleových bází, které měly stejný vzorec, avšak jinou organizaci. A právě ty byly nalezeny pouze v meteoritu a nikoli v půdě. „Pokud by e jednalo o kontaminaci, našli bychom stejné sloučeniny i v půdě. A to se nestalo,“ uzavírá Glavin.

Dalším cílem je získat vzorky asteroidů, které by nález potvrdily. Technika extrakce je nyní používána na asteroid Ryugu, který byl na zem dopraven v roce 2020.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29612-x (i.f. 14,9)
Foto: averie woodard, Unsplash

Více z vesmíru na CZECHSIGHT:

V meteoritech byla nalezena ribóza-cukr, díky kterému žijeme
Ve vesmíru byla objevena řada organických molekul. Poprvé se však setkáváme s molekulou takového významu jako je ribóza, která tvoří jednu ze základních složek RNA.
V meteoritech byly objeveny všechny báze lidské DNA

Video: Dosud největší 3D mapa vesmíru odhaluje gigantickou kosmickou síť
Technologie DESI je v provozu teprve rok a už nyní nás uchvacuje informacemi, které o našem vesmíru zjistila. Již prvotní data umožnila vytvoření doposud největší, a hlavně nejdetailnější 3D mapy vesmíru, kterou jsme kdy měli k dispozici. A těšit se můžeme na další nejméně čtyři roky jejího provozu.
V meteoritech byly objeveny všechny báze lidské DNA