V rezervaci velkých kopytníků v Milovicích kvetlo během dvou týdnů přes 100 druhů rostlin

V rezervaci velkých kopytníků v Milovicích kvetlo během dvou týdnů přes 100 druhů rostlin

Tato pestrost je překvapivá a lze s jistotou říci, že pastva velkých býložravců se ukazuje jako velmi efektivní nástroj pro ochranu, obnovu a péči o cenné luční biotopy.

Sčítání druhů právě kvetoucích rostlin bylo víceméně neplánované, protože výzkum opylovačů měl za cíl sledovat přibližně 35 druhů rostlin. V rezervaci jich ale kvetlo mnohem více, muselo se proto rozhodovat, které druhy do studie zahrnout. Počítání druhů bylo pro vědce vzrušující, už když byli u 50 druhů, jejich očekávání předčilo zjištění, že se dostali na číslo 111 právě kvetoucích druhů v časovém horizontu dvou týdnů.

Na čísle 111 druhů se ale nekončí — nereprezentuje druhovou bohatost rezervace. Do sčítání nebyly započítány trávy, které také právě kvetou, ale jsou opylovány větrem stejně jako některé další, větrem opylované rostliny. Potom nejsou zahrnuty vzácné druhy, které byly dost možná přehlídnuty — řada těchto vzácných druhů, včetně několika chráněných, už odkvetla nebo se teprve kvést chystá.

V rezervaci velkých kopytníků v Milovicích kvetlo během dvou týdnů přes 100 druhů rostlin
Zelenáček (Adscita sp.) na chrastavci rolním (Knautia arvensis). Autor: Michal Barták

Vysoká diverzita rostlin také podporuje diverzitu opylovačů a vysoký počet kvetoucích rostlin láká více opylovačů. Někteří opylovači jsou po dlouhé koevoluci s rostlinami specializovaní na určité skupiny rostlin, vyhledávají k návštěvě proto jen některé druhy nebo rody rostlin. Krajina začala po opuštění pastvin ve 20. století postupně zarůstat a spousta druhů rostlin s jejich opylovači zmizela. Do Milovic se nyní ale na pastviny velkých kopytníků postupně druhy rostlin i hmyzu vrací.

Rozkvetlé pastviny bohužel nyní nemůže veřejnost příliš dobře pozorovat, protože rezervace není přístupná veřejnosti a z okružní stezky, která vede kolem ohrad jsou vidět spíše degradované porosty travin a polní plevely. V budoucnu se ale možná dočkáme nějaké změny. Ukazuje se, že pastva velkých býložravců má jednoznačně pozitivní vliv na stav místního ekosystému.


Zdroj: Česká krajina
Autor titulní fotografie: Michal Barták