„Ve fyzikálním výzkumu se můžeme směle měřit se světem,“ říká doc. Josef Stráský

V prvním díle jsme přivítali doc. Josefa Stráského z katedry fyziky materiálů MFF UK, který se zabývá výzkumem slitin titanu a jejich využití při výrobě kloubních náhrad. Výzkum jeho laboratoře je ceněný jak u nás, tak ve světě, což dokládá publikační činnost doprovázená úspěšným řešením řady grantových projektů.

V rozhovoru jsme se zaměřili na začátky vědecké kariéry doc. Stráského. Již ty jsou velmi zajímavé díky paralelnímu studiu IES FSV a MFF UK, kombinace, která v řadě lidí vyvolává úzkostné pocity. V rodině Stráských šlo o samozřejmost, jelikož otec i starší bratr na tom ve studiu byli podobně. A proč nakonec zvítězila fyzika? „Fyzikální výzkumy jsou u nás na velmi vysoké úrovni a dokážeme se rovnat celému světu. V případě ekonomie jsme ve výrazně složitější situaci,“ říká doc. Stráský.

Díky tomuto rozhodnutí se doc. Stráský během svého doktorského studia zaměřil na výzkum slitin titanu. Díky spolupráci s firmou Beznoska s.r.o. se jim daří postupně zdokonalovat materiál, který se běžně používá při tvorbě kloubních náhrad. Výzkum se skládá především z experimentální fáze, kdy dochází k optimalizaci samotného výrobku. V současné době tak stojí před aplikací svých produktů v klinické praxi, kterou bude mít na starosti sama firma. Jak sám říká, jedná se o jednu z nejtěžších zkoušek, kterou výzkumný tým podstupuje, jelikož transfer nových technologií do praxe je v České republice stále poměrně ošemetnou záležitostí. „Situace ohledně přenosu technologií se za poslední léta výrazně zlepšila. Inspiraci bychom dále měli hledat u států, které jsou podobně velké (Finsko, Nizozemsko) jako my a kde s tímto systémem mají větší zkušenosti. Jsou nám mnohem lepším měřítkem než USA nebo Německo,“ dodává.

A jak je to s financováním české vědy? Každá laboratoř je závislá na projektech či získaných grantech. Společně s dalšími položkami pak tvoří skládačku, se kterou hospodaří. Tyto aspekty se zásadně dotýkají i doktorských studentů, kteří jsou dlouhodobě poměrně značně podfinancováni. Jak říká doc. Stráský: „Situace se intenzivně řeší a postupně dochází ke změnám, které by ji měly zlepšit. Já osobně bych byl rád, aby bylo doktorandů o něco méně, byli o něco lepší a dostali o něco více peněz.“

A co sám doktorand může udělat pro to, aby se měl lépe? Jací jsou vlastně dnešní studenti? Umí toho méně nebo více? Měly by vysoké školy zrušit státní zkoušky? To a mnohem více se dozvíte v rozhovoru!

Zdroj: Redakční článek CZECHSIGHT
Foto: Podcast Pod čepicí