Ve zkamenělém trusu dinosauromorfa vědci objevili brouky

Ve zkamenělém trusu dinosauromorfa vědci objevili brouky

Objev byl možný díky použité metodě zkoumání. Synchrotronová mikrotomografie funguje na podobném principu, jako běžná počítačová tomografie. Díky silnější energii však dokáže odhalit i drobné odchylky v hustotě zkoumaných vzorků. Díky tomu mohlo být v koprolitu objeveno veliké množství fragmentů brouků a několik téměř kompletních exemplářů.

Původce trusu byl pravděpodobně svrchně triasový dinosauromorf Silesaurus opolensis. Ten žil v období před 230 miliony let na území dnešního jižního Polska. Byl popsán v roce 2003 jako pravděpodobně býložravý. Z pozdějších výzkumů je pravděpodobnější, že se minimálně z části živil brouky. Jeho koprolity se nachází v blízkosti polského města Krasiejów a Silesaurus byl označen za nejpravděpodobnějšího původce tohoto nyní zkamenělého trusu.

Ve zkamenělém trusu dinosauromorfa vědci objevili brouky
obrazový výstup ze synchrotronové mikrotomografie triasového koprolitu; A) původce Silesaurus opolensis (zdroj: článek)

Prvně popsaný brouk z fosilního koprolitu dostal vědecké pojmenování Triamyxa coprolithica. Díky jeho tvaru je uvažován semiakvatický způsob života tohoto živočicha.

„Při získávání fosilizovaných pozůstatků živočichů této kvality se vědci v minulosti spoléhali na to, že je najdou v jantaru (fosilizované stromové pryskyřici),“ říká Jesus Lozano-Fernandez z Institute of Evolutionary Biology v Barceloně. „Novinkou je možnost podívat se na to, co je uvnitř neprůhledného zkamenělého hovínka.“

Nalezený zkamenělý trus pomůže vědcům s lepším pochopením ekologických vztahů v období svrchního triasu. Ukazuje možnost, čím se živili přímí předci pozdějších dinosaurů. Dnes lze některé semiakvatické brouky nalézt ve vysokých počtech na řasách v průsacích v blízkosti vodních zdrojů. Brouci přichycení na řasách mohli i v tehdejších časech poskytovat zajímavý zdroj potravy ostatním živočichům.

Zdroj: Current Biology
Zdroj úvodního obrázku: Wolfgang Hasselmann