Vědci nalezli 2,5 miliardy let staré stopy života v grónském rubínu

Vědci nalezli 2,5 miliardy let staré stopy života v grónském rubínu

„Grafit nalezený v popisovaném rubínu je velmi unikátní. Poprvé se nám podařilo nalézt minerál, který obsahuje částice prastarého života uvnitř rubínu,“ řekl Chris Yakymchuk, profesor z University of Waterloo a spoluautor studie.

Grafit byl nalezen v rubínu starém 2,5 miliardy let. V této době existoval život na Zemi pouze ve formě primitivních mikroorganismů a řas. K určení zda je grafit organického původu, použili vědci analýzu kompozice izotopů uhlíkových atomů.

„Obecně je známo, že se uhlík v organismech nachází ve svých lehčích formách, jelikož jeho inkoroporace do buněk požaduje méně energie. Vzhledem k vysokému počtu uhlíků 12C v nalezeném grafitu předpokládáme, že se jedná o zbytky prastarého organismu, pravděpodobně některé cyanobakterie,“ dodává Yakymchuk.

Nález se povedl díky práci výzkumného týmu, který se v Grónsku zabýval podmínkami nutnými pro vytvoření rubínů. Rubín je červená varianta korundu, kde převažují zbytky chromu, které mu propůjčují červenou barvu. U jeho protějšku, safíru, převažují zbytky titanu a niklu, a proto je modrý.

„Zajímavostí poté je, že grafit přispívá ke změně v chemické struktuře okolního prostředí k vytvoření podmínek, které jsou příhodné pro tvorbu rubínů,“ uzavírá Yakymchuk.

Zdroj: Ore Geology Reviews; Eurekalert
Foto: Joshua Fuller, Unsplash