Vědci nalezli v Číně fosilii obřího eurypterida

Vědci nalezli v Číně fosilii obřího eurypterida

Terropterus xiushanensis žil přibližně před 435 miliony let během siluru.

„Eurypteridi, neboli mořští štíři, jsou důležitou skupinou středněpaleozoických chelicerátních členovců (klepítkatců), jejichž evoluce a paleoekologický význam přitahují v posledních letech velkou pozornost odborníků,“ řekl profesor Bo Wang z Nanjing Institute of Geology and Palaeontology and Center for Excellence in Life and Paleoenvironment at the Chinese Academy of Sciencesa jeho kolegové.

Jednou z nejpozoruhodnějších eurypteridních čeledí je Mixopteridae, jejíž členové jsou poměrně velcí, tvarem připomínají štíra a na předních končetinách mají vysoce specializované a charakteristické přívěsky.

Jejich druhý a zejména třetí pár končetin je zvětšený a opatřený řadou ostnů. Tyto končetiny jedinci pravděpodobně používali k chytání a lapání kořisti a mají analogii s „chytacím košem“ některých ze současných pavoukovců.

Vědci nalezli v Číně fosilii obřího eurypterida
rekonstrukce nálezu a jeho fotografie (zdroj: článek)

Terropterus xiushanensis představuje prvního mixopterida nalezeného na horninách vzniklých u bývalého superkontinentu Gondwana a také nejstaršího známého mixopterida. Všichni jeho nejbližší příbuzní jsou také silurského stáří a pocházejí výhradně z kontinentu Laurussia, což omezuje naše znalosti o morfologické rozmanitosti, geografickém rozšíření a evoluční historii skupiny.

Tento první gondwanský mixopterid – spolu s dalšími eurypteridy z Číny a některými nepopsanými exempláři – naznačuje nedostatečné znalosti odborníků o této skupině živočichů. Budoucí práce, zejména v Asii, mohou odhalit kosmopolitnější rozšíření mixopteridů a možná i dalších skupin eurypteridů.

Zdroj: Science Bulletin
Zdroj úvodního obrázku: Max Gotts