Vědci z Akademie věd ČR přišli s novým modelem vesmíru nezávislým na existenci temné hmoty

Vědci z Akademie věd ČR přišli s novým modelem vesmíru nezávislým na existenci temné hmoty

Jejich teorie zahrnuje i existenci formy záření, kterou nazýváme kosmické mikrovlnné pozadí nebo reliktní záření. To se pohybuje celým vesmírem a představuje zbytky zachované z nejranější doby utváření vesmíru.

„Výhodou nového modelu je zařazení velkokapacitních kosmologických dat, jako je reliktní záření, čehož nebyly předchozí modely schopné, “ řekl pro Newsweek autor studie, Constantinos Skordis.

V současnosti je temná hmota používána pro objasnění vesmírných fenoménů, které nemohou být vysvětleny pomocí „standardních“ forem hmoty. Jedním z nich je například rozsah rotace galaxií a gravitační vliv hvězd. Ten by byl sám o sobě nedostatečný a jednotlivé na sobě závislé formy hmoty by se od sebe oddělily. To vede k nutnosti uvažovat hypotetickou formu hmoty (temnou hmotu), která má značný gravitační vliv na zmíněná tělesa a doslova drží galaxie pohromadě.

Vzhledem k tomu, že se zatím nikomu nepodařilo přímo detekovat temnou hmotu pouze změřit její vliv, někteří vědci pracují s myšlenkou o její neexistenci. Díky tomu vznikly již zmíněné modely s názvem MOND (Modifikovaná teorie newtonovké dynamiky), které vysvětlují existenci dosud nevysvětlených fenoménů bez potřeby temné hmoty.

Základním problémem MOND modelů doposud bylo nevysvětlení některých forem záření vzniklých v nejranějších fázích historie vesmíru. Teorie Constantinose Skordise a jeho spolupracovníka Toma Zlosnika pracuje s hypotézou, která je pro MOND modely typická. Gravitace je tvořena třemi poli a nikoli dvěma. Jedno z nich má, stejně jako teplota, jednu hodnotu v každém bodě. Druhé má dvě hodnoty v každém bodě, podobně jako projíždějící auto. Poslední je standardní používané v non-MOND modelech.

„Nenahrazujeme standardní gravitační pole dalšími dvěma, spíše ho rozšiřujeme. Spojení mezi těmito třemi subjekty tvoří absolutní gravitační sílu, kterou generuje normální hmota,“ dodává Skordis.

Následně ke svým dvěma polím, které připodobňují gravitační pole při vzniku vesmíru, přidali parametry mimikující charakteristiky temné hmoty. Díky tomu mohli pozorovat gravitační změny a vznikající sílu, kterou popisují i další MOND modely. Ta by měla pomoci vysvětlit distribuci raného záření.

Dalším krokem je vystavit model proti vesmírným fenoménům, které nedokáže vysvětlit ani existence temné hmoty. Před sebou však mají ještě hodně práce, aby přesvědčili další vědce o neexistenci černé hmoty. Sám Skordis říká, že se výzkumu černé hmoty nevzdává a bude pracovat na obou teoriích současně.

Zdroj: Newseek; Physical Review Letters
Foto: Jeremy Thomas, Unsplash