Vědcům se podařilo transplantovat ledvinu prasete člověku

Vědcům se podařilo transplantovat ledvinu prasete člověku

Chirurgové v New Yorku úspěšně připojili prasečí ledvinu k lidskému pacientovi a sledovali, jak orgán normálně funguje po dobu 54 hodin. I přesto, že byly takové postupy prováděny u primátů, je to poprvé, kdy byla prasečí ledvina transplantována do lidského těla a nebyla okamžitě odmítnuta. Megan Sykes říká, že ačkoli podrobnosti o postupu nebyly přezkoumány ani publikovány v časopise, „je to významný krok“. Nefrolog ze Stanfordské univerzity John Scandling říká, že nikdy nevyřešíme problém s nedostatkem orgánů lidskými orgány.

Ve Spojených státech je na národním čekacím seznamu na transplantaci přes 100 000 lidí, z nichž asi 90 procent potřebuje ledvinu. Podle Health Resources & Services Administration asi 17 lidí zemře každý den při čekání na orgán. Vědci v polovině 20. století zkoušeli experimenty použitím nehumánních primátů a zjistili, že transplantovaný orgán zčerná. Tato okamžitá reakce, nazývaná hyperakutní odmítnutí, je první velkou překážkou pro uchycení xenotransplantátu (transplantát orgánů z jiných živočíšních druhů). Agresivní imunitní odpověď pozorovaná po xenotransplantaci prasete je vyvolána protilátkami, které detekují specifickou molekulu cukru zvanou alfa-gal. Je to stejná molekula cukru, která je zodpovědná za některé alergické reakce na červené maso. Následné studie ukázaly, že ledviny a další orgány prasat s postiženým tímto genem mohou být úspěšně transplantovány primátům kromě člověka, včetně paviánů.

Až dosud nebyl test tohoto druhu transplantace u lidí úspěšně proveden. Robert Montgomery, chirurg na NYU Langone Health v New Yorku se svým týmem vedl operaci ženy, která měla mozkovou smrt a byla udržována naživu na ventilátoru s operací souhlasila. Během dvou hodin Montgomery a jeho tým opatrně připojili ledvinu z prasete geneticky upraveného tak, aby postrádalo alfa-gal cukr do krevních cév v horní části nohy pacienta. Ledvina byla držena mimo tělo, takže tým mohl posoudit její funkci v reálném čase. Během několika minut ledviny začaly produkovat velké množství moči a vykazovaly další známky normálního fungování. Tým pečlivě sledoval ledvinu po dobu 54 hodin a nezaznamenal žádné známky odmítnutí. „Prasečí ledvina fungovala stejně jako transplantace lidské ledviny,“ řekl Montgomery.

„Pracovali jsme na tom 20 let,“ říká Yamada. „Nyní to vypadá, že projíždíme poslední zatáčkou a vidíme cílovou rovinku. Ale jak dlouho přesně bude trvat, než někdo, kdo potřebuje ledvinu, ji může snadno získat od prasete, se uvidí,“ uzavírá.

Citovaná publikace: https://www.sciencenews.org/article/xenotransplantation-pig-human-kidney-transplant

Úvodní foto: North Dakota, flickr.com