Velký pokrok psychiatrické léčby –⁠ hluboká mozková stimulace v boji proti depresi

Velký pokrok psychiatrické léčby –⁠ hluboká mozková stimulace v boji proti depresi

Co je hluboká mozková stimulace?

Hluboká mozková stimulace je moderní neuromodulační terapeutický nástroj, který stimuluje vybraná mozková jádra. Do mozku jsou vedeny tenké elektrody a v podkoží podklíčkové oblasti je umístěn programovatelný neurostimulátor. Neurostimulátor dokáže měnit komunikace mezi jednotlivými oblastmi mozku, které je podílí na vzniku nemoci.

Metoda je používána u vybraných pacientů trpících Parkinsonovou nemocí, k potlačení třesu, případně k potlačení dystonických syndromů. Výjimečně se používá u Tourettova syndromu.

Úspěch v léčbě deprese

Lékaři na Univerzitě v San Franciscu v Kalifornii úspěšně aplikovali metodu hluboké mozkové stimulace na pacientku trpící těžkou depresí. Neurostimulátor napojili na mozkové okruhy zapojené do depresivních vzorců chování a resetovali je.

Studie byla publikována v prestižním časopise Nature Medicine a představuje mezník v dlouholetém snažení aplikovat poznatky neurověd na léčbu psychiatrických poruch.

Vědcům se podařilo vyrobit stimulátor na míru. Zařízení v mozku pacientky je schopné rozpoznat specifické vzorce mozkové aktivity, které indikují nástup symptomů a v přesnou chvíli reagovat. Vytváří tak okamžitou terapii.

Úspěchu předcházela léta výzkumu, při kterých se vědci snažili identifikovat oblasti mozku, jejichž stimulací by mohlo dojít ke zmírnění depresivního chování. Hlavním předpokladem bylo zmapování neurální sítě daného pacienta a nalezení biomarkeru spojeného s depresivním chováním.

Pacientka měla zavedené do mozku dvě elektrody. Jednu v oblasti mozku, ve které bylo možné detekovat biomarker blížícího se depresivního chování a druhou v oblasti “depresivního okruhu”, kde elektrická stimulace zmírnila symptomy depresivního chování.

Jedná se však stále o první studii tohoto typu a první pacientku. Přestože se přístup jeví jako slibný, stojí před vědci stále mnoho práce. Do studie jsou již zapsáni další dva pacienti, vědci tak budou mít možnost zjistit jak se neurální obvody pacientů liší a zda se jednotlivé biomarkery mění v průběhu času nebo s postupující léčbou.

Jak vypadá personalizovaná léčba symptomů deprese se můžete podívat na tomto videu:

Personalisovaná hlubová mozková stimulace. Zdroj: Home | UC San Francisco – (ucsf.edu)

Zdroje:

Closed-loop neuromodulation in an individual with treatment-resistant depression | Nature Medicine

Treating Severe Depression with On-Demand Brain Stimulation | UC San Francisco (ucsf.edu)

Program DBS – Neurologická klinika – 1. lékařská fakulta UK a VFN (cuni.cz)

Zdroj úvodní fotografie: Visual Stories || Micheile, Unsplash