Video: Dosud největší 3D mapa vesmíru odhaluje gigantickou kosmickou síť

Video: Dosud největší 3D mapa vesmíru odhaluje gigantickou kosmickou síť

Z dat získaných v rámci vůbec prvního průzkumu Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) byla vytvořena dosud největší a nejpodrobnější 3D mapa vesmíru. Ohromující snímek odhaluje gigantickou vesmírnou síť galaxií o délce miliard světelných let – a to je celý projekt teprve na svém začátku.

Snímek zachycuje 7,5 milionů galaxií vzdálených přibližně 5 miliard světelných let od Země ve směru souhvězdí Panny. Podíváme-li se na takto komplexní snímek ukazující, vidíme naprosto jasně obrovskou kosmickou síť. Mnoho klíčových informací mohou astronomové z dat tohoto typu vyčíst.

„Je v tom spousta krásy,“ líčí Julien Guy, vědec z Berkeley Lab, který projekt DESI řídí. „V rozložení galaxií na 3D mapě jsou patrné velké klastry, vlákna a dutiny. Jsou to největší struktury ve vesmíru. A právě v nich můžete najít otisk velmi raného vesmíru a historii jeho expanze.“

Video: Dosud největší 3D mapa vesmíru odhaluje gigantickou kosmickou síť
První 3D mapa vesmíru získaná technologií DESI. Planeta Země je v levém dolním rohu. Zobrazeno je 7,5 milionů galaxií vzdálených až 5 miliard světelných let. Zdroj: D. Schlegel/Berkeley Lab using data from DESI 

DESI shromažďuje podrobné údaje o barevném spektru galaxií, na základě kterých pak vědci mohou odhadnout, jak daleko konkrétní galaxie je. Protože se vesmír neustále rozpíná, světlo ze vzdálenějších galaxií se natahuje, takže jeho vlnové délky se posouvají dále k červenému konci spektra. Zjednodušeně řečeno, galaxie, které jsou červenější, jsou od nás více vzdálené. Z těchto dat je pak DESI schopen sestavit trojrozměrnou mapu vesmíru.

Nástroj DESI, který je instalovaný na teleskopu Mayall nacházejícím se v Arizoně, provádí svá měření pomocí relativně unikátního nastavení. Světlo proudí šesti velkými čočkami a poté je zachycováno řadou kabelů z optických vláken ovládaných 5 000 robotickými polohovadly, které dokážou jednotlivé kabely přesunout na stanovené místo s přesností 10 mikrometrů. Odtud je světlo posíláno do 10 spektrografů, které jej rozdělují na jednotlivé barvy. Ty pak využije pro vlastní analýzu.

Aktuální mapa byla vytvořena z dat získaných v roce 2021 během prvních sedmi měsíců provozu DESI. Jedná se tak o první úspěch, kterého technologie dosáhla. Očekává se od ní ale ještě mnohem víc. Další galaxie přibývají rychlostí více než milion za měsíc provozu přístroje.

Právě probíhající první mise přístroje skončí v roce 2026. Tou dobou by mělo být již katalogizováno přes 35 milionů galaxií, které budou vzdálené od naší planety až 11 miliard světelných let. Tato pokladnice dat vynese na světlo nové podrobnosti o galaxiích, černých dírách, kvasarech a temné energii urychlující expanzi vesmíru.

Zdroj: New Atlas, Berkely Lab

Zdroj titulního obrázku: Graham Holtshausen, Unsplash.

Podívejte se také na dosud největší a nejdetailnější mapu temné hmoty:

Největší a nejdetailnější mapa temné hmoty je na světě
Vesmír je plný záhad a temná hmota je bezesporu jednou z nich. Přestože ji nemůžeme spatřit přímo, víme, že existuje. Má totiž obrovský vliv na hmotu, kterou vidět můžeme. Analýzou snímků desítek milionů galaxií se nyní vědcům podařilo vytvořit dosud největší a nejdetailnější mapu temné hmoty.
Video: Dosud největší 3D mapa vesmíru odhaluje gigantickou kosmickou síť