Výroba leteckého paliva ze světla a vzduchu

Produkce emisí je v současnosti velké téma a má velký vliv na skleníkový efekt a globální oteplování. Toto bylo i hlavním tématem nedávné konference v Glasgow. kde se řešilo zamezení stálému oteplování planety a zavedení potřebných opatření pro dosažení tohoto cíle. Mnoho výzkumných týmů se proto snaží vyvinout alternativní palivo, které by mělo minimální uhlíkovou …