Výrobci mRNA vakcín pracují na nových formulacích specifických pro variantu omicron

Výrobci mRNA vakcín pracují na nových formulacích specifických pro variantu omicron

Zatímco se vědci snaží pochopit skutečné důsledky mnoha nových mutací pozorovaných v omicronu, nové variantě SARS-CoV-2, Pfizer i Moderna závodí v aktualizaci svých mRNA vakcín. I když stále není známo, jak dobře současné vakcíny proti COVID-19 chrání před omicronem, výrobci léků již pro jistotu připravují nové formulace mRNA.

„Od začátku jsme říkali, že když se snažíme pandemii porazit, je nezbytné, abychom byli proaktivní, podle toho, jak se virus vyvíjí,“ říká Stéphane Bancel, generální ředitel společnosti Moderna. „Mutace ve variantě omicron jsou znepokojivé a několik dní jsme postupovali tak rychle, jak to bylo možné, abychom rozvinuli naši strategii řešení této varianty.“

Během několika dní poté co byla identifikována varianta omicron SARS-CoV-2, výrobce mRNA vakcíny Moderna zareagoval mnohostranným vývojovým přístupem. Kromě zahájení laboratorních prací na vakcíně mRNA specifické pro omicron společnost rychle zjišťuje, jak efektivně budou dříve vyvinuté formulace mRNA specifické pro beta a delta varianty fungovat proti omicronu.

„Máme tři obranné linie, které paralelně prosazujeme. Již jsme vyhodnotili posilovač s vyšší dávkou mRNA-1273, dále na klinice studujeme dva kandidáty na multivalentní posilovací dávku, které byly navrženy tak, aby předvídaly mutace, jako jsou ty, které se objevily ve variantě omicron. Tato data očekáváme v nadcházejících týdnech. V neposlední řadě rychle vyvíjíme kandidáta na podpůrnou dávku specifickou pro omicron,“ říká Bancel ve svém prohlášení vydaném sotva 48 hodin po nahlášení nové varianty Světovou zdravotnickou organizací.

BioNTech, německá společnost, která ve spolupráci se společností Pfizer vyvinula první mRNA vakcínu proti COVID-19, také rychle zareagovala na vznik varianty omicron. V současné době provádí laboratorní experimenty, aby zjistila, jaký druh rezistence může mít tato nová varianta vůči její současné mRNA vakcíně proti COVID-19.

„Společnosti Pfizer a BioNTech před měsíci přijaly opatření, aby byly schopny přizpůsobit vakcínu mRNA do šesti týdnů a odeslat první šarže do 100 dnů v případě únikové varianty,“ uvedl nedávno BioNTech v prohlášení.

Co se stalo s vakcínami specifickými pro delta variantu COVID-19?

Na začátku roku 2021, když se objevilo několik nových variant SARS-CoV-2, výrobci vakcín oznámili vývoj nových formulací mRNA. Společnost Pfizer i Moderna odhalily rychlý vývoj vakcín speciálně navržených pro cílení na varianty alfa, beta a delta.

V srpnu byly tyto varianty specifických vakcín testovány na lidech. Po hromadění dat z reálného světa bylo jasné, že zatímco varianta delta je mnohem nakažlivější, fungují na ni současné vakcíny neuvěřitelně dobře.

V říjnu Philip Dormitzer, hlavní vědecký ředitel společnosti Pfizer pro virové vakcíny a mRNA, uvedl, že společnost posunula svou strategii vývoje variant COVID. Namísto aktivní práce na vytvoření vakcíny delta nyní používala tyto nové formulace jako generálku pro případ potřeby nové vakcíny.

Moderna je v podobné pozici, ačkoli tvrdí, že její nové formulace by mohly být stále účinné proti budoucím variantám, včetně omicron. Jedna z jeho nových formulací byla navržena tak, aby se specificky zaměřovala na osm klíčových mutací pozorovaných ve variantách beta a delta.

Nová formulace beta/delta mRNA společnosti Moderna je již v pokročilé fázi klinických studií na lidech s více než 500 lidmi zařazenými do studie. Společnost říká, že je možné, že by tato vakcína mohla poskytnout ochranu před variantou omicron, a probíhají studie, které tuto konkrétní možnost zkoumají.

Bez ohledu na klinický úspěch těchto dříve vyvinutých variant specifických vakcín nabídlo posledních šest měsíců výrobcům léků dokonalé testovací prostředí pro zdokonalování jejich reakcí na nově se objevující varianty SARS-CoV-2. Svět měl v mnoha ohledech štěstí, že SARS-CoV-2 dosud nezmutoval do formy, která by obešla naši současnou imunitu.

Během následujících týdnů a měsíců se dozvíme, jak dobře si naše současné vakcíny poradí s novou variantou omicron. A pokud se ukáže, že tato nová varianta dokáže proklouznout přes naši imunitní ochranu, pak jsou vědci připraveni začít s novými cílenými vakcínami.

Zdroj: NewAtlas

Úvodní fotografie: Ivan Diaz via Unsplash