Vysoký cholesterol a kardiovaskulární onemocnění mohou mít spojitost s plasty

Vysoký cholesterol a kardiovaskulární onemocnění mohou mít spojitost s plasty

Plasty jsou součástí moderního života, jsou užitečné, ale mohou představovat významnou výzvu pro životní prostředí. Navíc mohou mít negativní vliv na lidské zdraví. Expozice chemikáliím spojeným s plasty, jako jsou bisfenol A a ftalátová změkčovadla, může u lidí zvyšovat riziko kardiovaskulárních chorob.

Tým pod vedením profesora Changcheng Zhou, biomedicínského pracovníka University of California, Riverside, se pokouší odhalit mechanismy, které za zvýšeným rizikem stojí. Ve studii na myších vědci zjistili, že ftaláty – chemické látky používané k výrobě odolnějších plastů – vedou ke zvýšení hladiny cholesterolu v plazmě.

„Zjistili jsme, že dicyklohexylftalát, neboli DCHP, se silně váže na pregnanový receptor X (PXR),“ řekl Zhou. „DCHP zapne PXR ve střevě, čímž vyvolá expresi klíčových proteinů nezbytných pro absorpci a transport cholesterolu. Naše experimenty ukazují, že DCHP vyvolává vysoký cholesterol tím, že se zaměřuje na střevní PXR signalizaci.“

DCHP, široce využívaný ftalát, byl nedávno navržen Agenturou pro ochranu životního prostředí jako látka s vysokou prioritou pro hodnocení rizik. O nepříznivých účincích DCHP na člověka toho zatím není mnoho známo.

„Naše studie je první studie ukazující účinky expozice DCHP na vysoký cholesterol a riziko kardiovaskulárních onemocnění u myších modelů,“ řekl profesor Zhou.

Americký tým také zjistil, že myši vystavené DCHP měly v krvi vyšší hladinu cirkulujících ceramidů – třída voskových lipidových molekul spojených se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění u lidí – závislých na PXR.

„To také ukazuje na potenciálně důležitou roli PXR při přispívání ke škodlivým účinkům chemikálií spojených s plasty na kardiovaskulární zdraví u lidí,“ dodal profesor Zhou.

Studie byla publikována v časopise Environmental Health Perspectives.

Originální publikace: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP9262

Zdroj: UC Riverside News

Úvodní obrázek: Tanvi Sharma via Unsplash