Významná role farmakologických inhibitorů PARP v léčbě rakoviny krve

Významná role farmakologických inhibitorů PARP v léčbě rakoviny krve

Hlavní autor, Dr. Kienan Savage z Centra Patricka G. Johnsona pro výzkum rakoviny v Queen’s, řekl: „Naše zjištění mají klinické důsledky pro léčbu mnoha druhů rakoviny. Specificky jsme se zaměřili na tuto genetickou mutaci, protože se nachází v několika obtížně léčitelných leukémiích a jiných rakovinách a postihuje tolik pacientů s rakovinou. Prohloubením našeho chápání této genové mutace jsme identifikovali nové způsoby léčby těchto rakovin, které by mohly zlepšit míru přežití.“

PARP inhibitory obsahují léky udržující léčbu pokročilého karcinomu vaječníků, prsou, prostaty a rakoviny slinivky břišní. U těchto pacientů se většinou nacházejí mutace BRCA genu. Ze 4000 lidí má alespoň 1 tuto mutaci buď v genu BRCA1 nebo BRCA2. Výzkum v Cancer Research pro výzkum rakoviny, zjistil, že mutace SF3B1 má podobné účinky jako vadný gen BRCA1 tím, že poškozuje DNA, brání jí ve správné opravě a brání jí ve vytváření normálních kopií sebe sama. Inhibitory PARP se zaměřují na nástroje buněčné opravy DNA tím, že je uzamknou na místě na DNA. Tím se zastaví oprava DNA, což způsobí smrt rakovinných buněk. Vědci zjistili, že rakovinné buňky s mutací SF3B1 byly citlivé na olaparib, nejběžnější inhibitor PARP, některé specifické chemoterapie a radioterapii. Vědci se domnívají, že mutace SF3B1 narušuje schopnost buňky vytvářet proteiny k opravě DNA, čímž je zranitelná vůči lékům, které se zaměřují na tyto proteiny.

Mutace SF3B1 genu se nachází již u 30% rakovin krve, zvaných myelodisplastické syndromy. Při tomto syndromu dochází k nesprávné tvorbě krevních buněk. Nevýhodou je, že myelodisplastické syndromy se většinou projevují u starších pacientů, kteří se již nepovažují za vhodnou skupinu k léčbě.

Dr. Katrina Lappin z Queen’s a první autorka studie dodala: „Náš výzkum ukazuje, že rakoviny s těmito specifickými mutacemi lze účinně léčit léky k léčbě inhibitory PARP, které jsou méně toxické a lépe zabíjejí rakovinové buňky těmito mutacemi. lze užívat doma ve formě tablet. To by mohlo mít obrovské důsledky pro zlepšení výsledků a kvality života lidí s těmito druhy rakoviny.“

„Tato práce připraví půdu pro klinické studie s použitím inhibitorů PARP k léčbě pacientů s touto běžně asociovanou rakovinovou mutací, což umožní personalizovanější přístup k léčbě těchto rakovin.“

Spoluautor profesor Grant Stewart z University of Birmingham řekl: „Naše práce ukazuje, že molekulární pochopení toho, jak specifická genová mutace ovlivňuje schopnost rakovinné buňky opravit poškozenou DNA, lze klinicky využít ke specifickému přizpůsobení protirakovinné terapie používané k léčbě nádoru jednotlivce. Tím se zvýší účinnost terapie a doufejme, že se sníží pravděpodobnost opětovného výskytu.“

Michelle Mitchell, výkonná ředitelka Cancer Research UK, řekla: „Naši vědci pomohli objevit gen BRCA před více než 25 lety a od té doby jsme stáli v čele vývoje inhibitorů PARP pro léčbu rakoviny s poruchami genu BRCA. „Je opravdu vzrušující slyšet o nové mutaci, která se chová jako mutace BRCA1 a v budoucnu by se s ní dalo zacházet stejným způsobem. Jelikož inhibitory PARP jsou již široce dostupné, existuje obrovský potenciál pomoci lidem s některými z nejvzácnějších a nejtěžší léčitelných druhů rakoviny, které známe.“

Úvodní foto: webMD

Originální publikace: https://www.news-medical.net/news/20220113/Defective-gene-in-blood-cancers-could-be-treated-with-already-available-drugs.aspx