Za covidem tečka: Vydejte nám křečka!

Za covidem tečka: Vydejte nám křečka!

Křeček je nejen oblíbeným společníkem mnoha dětí, tento drobný hlodavec se také vyznačuje zvýšenou náchylností k onemocnění covid-19. Úřady Hongkongu potvrdily několik případů nákazy u importovaných křečků prodávaných před Vánoci v místních zverimexech. Nyní se vláda rozhodla v rámci své nulové tolerance covidu-19 zakročit a potenciálně nakažená zvířata eliminovat.

Virus SARS-CoV-2, původce nemoci covid-19, se do hostitelské buňky dostává skrze svůj povrchový S (spike) protein. Ten svým tvarem přesně zapadá do angiotensin I konvertujícího enzymu 2 (ACE2), povrchového proteinu přítomného na naprosté většině našich buněk. S pomocí dalších povrchových proteinů se pak virus dostává do buňky. Protože se ACE2 vyskytuje na mnoha místech našeho těla, může SARS-CoV-2 u těžkých případů covidu-19 napadat nejen dýchací cesty, ale i kardiovaskulární systém, trávicí trakt nebo výjimečně nervovou soustavu.

Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější

Každý patogen se většinou úzce specializuje na svého hostitele, a tedy není schopný nakazit jiné zvířecí druhy. Za tím stojí vysoká rozmanitost živých tvorů na buněčné a molekulární úrovni. Proto máme nemoci lidské nebo ty psí, co na člověka nejdou. Patogen musí najít v hostiteli ten správný zámek, do kterého mu zrovna bude pasovat jeho klíč.

Receptor ACE2 je ale evolučně poměrně zachovalým zámkem, tedy řetězec aminokyselin, které ho tvoří, je celkem podobný mezi živočišnými druhy. Některé druhy zvířat jsou tedy také náchylné k infekci SARS-CoV-2. Není překvapením, že mezi ně patří například netopýři, v nichž se původní varianta viru nejspíše objevila. Z domestikovaných zvířat jsou třeba kočky více náchylné nákaze než psi, o mnoho hůře virus snáší fretky a kožešinoví norci. Z hlodavců se poté může virem SARS-CoV-2 snadno nakazit křeček.

Hlodavčí pomoc ve výzkumu covidu-19

Při studiu nakažlivých nemocí je nezbytné zvolit si vhodný zvířecí model. Nejpoužívanějším laboratorním zvířetem je bezesporu myš, původní varianta viru SARS-CoV-2 ale nebyla schopná myš nakazit. Proto se pro výzkum tohoto viru začal používat především křeček, který se virem dokáže nejen snadno infikovat, ale také vykazuje podobné symptomy jako lidé s nemocí covid-19. Dalším možným řešením je vnesení lidského genu pro ACE2 do pokusného zvířete, což již ovšem vyžaduje moderní nástroje molekulární biologie a genetiky.

Zajímavé také je, že delta varianta SARS-CoV-2 u křečků způsobuje vážnější onemocnění než původní kmen viru, podobně jako u lidí. Nejnovější studie dále ukázala, že varianta omikron, která v tuto chvíli naprosto převažuje v české populaci, u křečků způsobuje mnohem mírnější projevy nemoci. Navíc, varianta omikron je již schopná efektivně nakazit i myš.

Křeček – veřejný nepřítel číslo jedna

Vláda Hongkongu se vydala cestou nulové tolerance, tedy všechny případy infekce SARS-CoV-2 jsou bedlivě trasovány a nakažení jsou v dlouhé izolaci. Několik případů nákazy v poslední době vedlo k zaměstnanci místního zverimexu. Úřady v obchodě namátkou otestovaly několik stovek zvířat a nákazu virem potvrdily u 11 křečků. V rámci prevence šíření SARS-CoV-2 tak hongkongské orgány nařídily zlikvidovat přes 2 000 křečků a dalších malých zvířat z 34 zverimexů po celém městě.

Zdravotničtí pracovníci vyzvedávají ze zverimexu křečky, kteří by dle hongkongských úřadů mohli představovat riziko přenosu nemoci covid-19. „Myslím, že je to neetické. To prostě není správné, zabít všechny křečky,“ říká mladík ve videu. „Vždyť přece každé zvíře nemůže být nakažené. I jejich život má cenu, ta zvířata by neměla být jen tak zabita. Myslím, že je to velmi brutální a smutné,“ dodává druhá respondentka. Autor: Reuters

„Vláda silně doporučuje všem obyvatelům, ať co nejdříve vydají své křečky zakoupené 22. prosince a později, aby byla tato zvířata humánně utracena,“ zní vládní doporučení. V reakci na to již několik desítek tisíc obyvatel Hongkongu podepsalo petici s žádostí o zastavení tohoto procesu. „Domácí mazlíček je často nejlepší přítel svého majitele, tisíce lidí mohou bezdůvodně přijít o své drahé společníky,“ stojí v petici proti utrácení křečků.

Hongkong ve své snaze ale nepolevil, příslušné orgány utratily již přes 2 200 zvířat a u jednoho křečka vráceného od majitele potvrdily nákazu SARS-CoV-2. Snaha nepolevuje ani ze strany aktivistů, kteří se snaží zvířata dále zachraňovat. „Kdybych si křečka sama pořídila, raději bych měla covid-19, než abych musela křečka vydat… tohle už Hongkong přehání,“ říká dobrovolnice Jessica, která se podílí na záchraně křečků.

Odborníci pochybují o možném nebezpečí

Křečci se sice mohou nakazit virem SARS-CoV-2 a poté vykazují projevy nemoci, jak ukazují mnohé studie. Důkazy o tom, že by zvířata byla schopná nakazit virem člověka, jsou ale nedostatečné. „Na základě dostupných dat k dnešnímu dni, riziko přenosu viru SARS-CoV-2 ze zvířete na člověka považujeme za nízké,“ ubezpečuje americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve svém prohlášení.

Podobná situace nastala již koncem roku 2020 v Dánsku, kde vláda nařídila utratit přes 17 milionů norků chovaných v po celé zemi (Dánsko je dodnes největším vývozcem norkových kožešin). Norci se mohou virem SARS-CoV-2 nakazit, hlavní obavou ovšem byly možné nové varianty viru, které by při přenosu mezi lidmi a zvířaty mohly vzniknout. Nicméně krok vlády byl zanedlouho označen za unáhlený, neboť chyběl dostatečný právní rámec pro plošné utracení norků v celé zemi, ne pouze konkrétních nakažených jedinců v rámci ohnisek nemoci. „Je to chyba, politováníhodná chyba,“ omluvila se v dánském parlamentu jeho předsedkyně Mette Frederiksen.

Nejnovější studie: Halfmann, P.J., Iida, S., Iwatsuki-Horimoto, K. et al. SARS-CoV-2 Omicron virus causes attenuated disease in mice and hamsters. Nature (2022).
Zdroje: Hong Kong seizes hamsters from pet store for mass cull (BBC),
Surrendered Hong Kong hamster tests positive for Covid as cull continues (The Guardian),
Hongkongers launch hamster rescue mission after Covid cull declared (The Guardian)
Úvodní fotografie: appledeng, Pixabay