Zemědělství má mnohem větší dopad na populaci včel, než se dosud předpokládalo

Zemědělství má mnohem větší dopad na populaci včel, než se dosud předpokládalo

Nejvíce patrně trpí včely a další opylovači. Jejich klesající populace je jedním z největších strašáků budoucnosti. I proto se vědci ve studii publikované v časopise Nature zaměřili na efekty agrochemikálií na chování a zdraví včel. Výzkum zahrnuje data získaná za uplynulých 20 let.

Vědci v článku potvrdili zvýšenou pravděpodobnost úmrtí včel po nepřiměřeném používání chemických přípravků. Zároveň se ukázalo, že jednotlivé sloučeniny mají mezi sebou synergický efekt a jejich společné používání tak pravděpodobnost úhynu včel zvyšuje. To je jedna z věcí, která se podle autorů při přípravě regulí zanedbává. Zároveň dodávají, že současná forma pravidel, která by měla včely chránit, nefunguje a jejich populace se tak nadále snižují.

„Pokud se situace nezlepší a lidstvo bude nadále vystavovat včelstva vícenásobným škodlivým vlivům zemědělství, budeme v dohledné době svědky dalšího postupného snižování jejich populací, což bude mít za následek negativní dopad na celý ekosystém,“ píše se ve studii.

V současnosti je na opylovačích závislých 75% všech světových plodin. Již v roce 2019 vědci oznámili úbytek populací u poloviny všech hmyzích druhů a predikovali vyhynutí třetiny z nich v následujícím století. Hlavními důvody jsou pak používání pesticidů a ztráta přirozeného prostředí.

Zdroj: Nature; ScienceAlert
Foto: Bianca Ackermann, Unsplash