Zemní plyn je nezbytný pro přechod na čistou energii, přiznává EU

Ačkoliv jsou fosilní paliva takřka vyloučena z plánovaného financování Evropské Unie, zemní plyn bude i v budoucnu hrát zásadní roli při nahrazování uhlí. Současně má také být ku pomoci při finančně nenáročném budování vodíkové infrastruktury; I to bylo výsledkem setkání Evropské komise 28. května s agendou Plán pro obnovu EU po Covid-19 krizi. „Snažíme se upustit od …