Získejte všechna důležitá data z webu do jednoho CSV souboru s aplikací Scraping Camel

Aplikace Scraping Camel je aplikace v ekosystému Mergado, která slouží k procházení HTML webu, ze kterého extrahuje prvky, které uživatel určí a následně vytvoří CSV soubor s požadovanými daty. S tímto CSV souborem poté může uživatel nadále pracovat…