Znečištění řek metamfetaminem způsobuje u pstruhů závislost

Znečištění řek metamfetaminem způsobuje u pstruhů závislost

Tým pod vedením Pavla Horkého, behaviorálního ekologa z České zemědělské univerzity v Praze, ve své nedávno zveřejněné studii zkoumali, zda nelegální drogy ve vodních cestách mění chování ryb. Jejich studie byla publikována v časopise Journal of Experimental Biology.

Pstruzi použití ve studii byli po dobu osmi týdnů drženi v nádrži, ve které byla nastavena stejná hladina metamfetaminu, naměřená v řekách. Následně byli pstruzi přemístěni do nádrže s čistou vodou.

Každý druhý den pak vědci testovali, zda se u pstruha rozvinula závislost. Zda pstruh trpí odvykáním metamfetaminu bylo zjišťováno tak, že dostal pstruh na výběr mezi vodou obsahující drogu a vodou čistou. Pro srovnání byla použita skupina pstruhů, která trávila již prvních osm týdnů v čisté vodě.

Pstruzi, kteří byli vystaveni metamfetaminu již dříve, vybírali vodu obsahující drogu. Podle výzkumníků to naznačuje, že trpěli abstinenčními příznaky. Drogu totiž vyhledali, jakmile byla k dispozici.

Dále tým vypozoroval, že závislé ryby byly méně aktivní než ty, které metamfetaminu nebyly vystaveny nikdy. U závislých ryb byly navíc nalezeny stopy drogy až 10 dní po vystavení droze.

U pstruhů, podle týmu, může i nízká hladina nelegálních drog v řekách ovlivnit zvířata, která v nich žijí.

Drogy vylučované uživateli procházejí kanalizačními systémy a poté jsou vypouštěny z čističek odpadních vod, které nejsou určeny k ošetření tohoto druhu kontaminace

„Ryby jsou citlivé k vedlejším účinkům mnoha neurologicky aktivních drog od alkoholu po kokain a může se u nich rozvinout závislost související s dopaminovou cestou odměny podobný způsobem jako u lidí,“ říká doc. Horký.

Drogová závislost u ryb by mohla způsobit jejich hromadění u zdroje drogy, tedy u výpustí odpadních vod.

„Takové účinky by mohly změnit fungování celých ekosystémů, protože nepříznivé důsledky jsou relevantní na úrovni jednotlivce i populace,“ dodává doc. Horký. „Touha po droze by totiž u ryb mohla být silnější než potřeba vyhledávat potravu nebo se pářit.“

Studie ukazuje, že člověk znečišťuje životní prostředí nejen viditelnými věcmi, jako jsou ropné skvrny nebo plastový odpad.

Horký uvedl, že zjištění tohoto výzkumu mají dopad na vodní prostředí i na léky na předpis. Např. se jedná o fluoxetin, běžně předepisovaný na deprese.

Originální publikace: https://journals.biologists.com/jeb/article/224/13/jeb242145/270755/Methamphetamine-pollution-elicits-addiction-in?searchresult=1

Zdroj: https://edition.cnn.com/2021/07/06/europe/trout-drug-addiction-scli-intl-scn/index.html

Obrázek: rigel via Unsplash